plen

Platforma Polskich Publikacji Naukowych na Warszawskich Targach Książki

ICM UW zaprasza na szkolenie dla redaktorów czasopism naukowych poświęcone wydawaniu czasopisma na wolnych licencjach, procedurom przystąpienia do otwartej platformy ICM, wprowadzaniu danych do bazy oraz importom/eksportom metadanych m.in. na potrzeby raportowania.

Szkolenie odbędzie się w trakcie Warszawskich Targów Książki (Stadion
Narodowy) 24 maja (w piątek) o godzinie 13.30
(http://www.targi-ksiazki.waw.pl/program-branzowy)

Szkolenie będzie prowadzone przez zespół ICM UW i jest organizowane w 
ramach projektu „Platforma Polskich Publikacji Naukowych”. Platforma to 
serwis internetowy przeznaczony do udostępniania zasobów polskich
czasopism oraz książek naukowych. W projekcie pracujemy nad wyposażeniem platformy w funkcje ułatwiające wydawcom i redakcjom prezentację i zarządzanie zasobami, a także raportowanie, m.in. przez częściową automatyzację wprowadzania metadanych i możliwość ich eksportu do popularnych formatów i platform (np. POL-index).