plen

Re-use w edukacji – seminarium FINA

30 maja w FINA Wałbrzyska 3/5 odbędzie się już po raz trzeci seminarium na temat re-use w edukacji. Ta edycja będzie dotyczyć m.in. przyszłości zawodu nauczyciela w kontekście rozwoju technologii i treści cyfrowych.

W programie dysksuja wokół kwestii tego jak nauczyciele i nauczycielki mogą wykorzystać niezwykły moment zmiany, oraz jakie korzyści płyną z wykorzystania zasobów cyfrowych w edukacji.

Zapisy na wydarzenie na stronie: https://forms.nina.gov.pl/seminarium-reuse-w-edukacji/