plen

Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku w KOED!

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku to kolejna instytucja, która dołączyła do Koalicji Otwartej Edukacji zasilając tym samym grupę zajmującą się otwartą nauką.

Biblioteka od 2012 r. co roku aktywnie włącza się w promocję Otwartego Dostępu poprzez liczne szkolenia i warsztaty dla pracowników  i studentów UwB oraz w ramach obchodów Tygodnia Otwartej Nauki. Działania te związane są przede wszystkim z powstaniem i rozwojem Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku – RUB. Zostało ono założone w 2013 roku, a w pełnej wersji ruszyło 1 stycznia 2014 r., a obecnie znajduje się tam ponad 6 tys. publikacji, które w 98% są dostępne w pełnym tekście. Od początku funkcjonowania archiwum organizowane są liczne spotkania, wykłady, szkolenia i warsztaty zarówno grupowe, jaki indywidualne. Informacje o nich oraz o osiągnięciach i nowościach repozytorium docierają do różnego typu odbiorców poprzez media społecznościowe.

Biblioteka angażuje się w Open Access Week (Tydzień Otwartej Nauki). Przez pierwsze trzy lata organizowane były spotkania, na których wykłady wygłaszali zaproszeni goście. Byli to: Małgorzata Rychlik z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (Budowanie repozytorium uczelnianego, 2012) oraz dwukrotnie Krzysztof Siewicz, pracownik Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne, 2013; Negocjacja umów wydawniczych, 2014).

W kolejnych latach Biblioteka połączyła siły z fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”W 2015 zostały zorganizowane dwa webinaria. Pierwsze z nich nosiło tytuł Materiały naukowe i edukacyjne dostępne online – zasady ich wykorzystania i było skierowane do pracowników naukowych. Przeprowadziła je Bożena Bednarek-Michalska, a jego współorganizatorem była Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Kolejne, pokierowane przez trenerkę i ekspertkę od webinariów Dorotę Kostowską, dotyczyło kwestii samych webinariów, a towarzyszył mu wykład Webinarium – dobre spotkanie online. Co to jest? Jak to się robi? Dla kogo?
21 października 2016 roku odbyła się debata pod hasłem Open Access – jak efektywnie wykorzystać potencjał otwartej nauki?, w której głos zabrali zaproszeni przedstawiciele środowiska naukowego UwB oraz specjaliści. Dyskusję moderował Emanuel Kulczycki – pracownik Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaproszeni zostali eksperci od prawa autorskiego – Michał Starczewski i Marta Hoffman-Sommer (ICM).
W październiku i listopadzie 2017 roku Tydzień Otwartej Nauki zorganizowane zostały wydarzenia pod hasłem „Otwórz, aby inspirować”. Pierwszą akcją promocyjną była publikacja zdjęć w mediach społecznościowych BU oraz UwB, na których przedstawiciele środowiska naukowego naszej uczelni prezentowały wybrane hasła popierające otwieranie nauki. Natomiast 21 listopada odbyły się się spotkania, na których zaproszeni prelegenci – Tomasz Lewandowski (ICM), współpracujący z KOED-em Kamil Śliwowski oraz dziennikarz i pisarz Edwin Bendyk – podzielili się swoją wiedzą na temat widoczności publikacji naukowych w Internecie.