plen

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Prezentujemy najnowszą publikację Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego na przykładzie bibliotek z odniesieniami do działalności muzeów i archiwów opracowaną przez Natalię Mileszyk  we współpracy z Barbarą Szczepańską oraz Krzysztofem Siewiczem.

W publikacji autorzy tłumaczą konsekwencje przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego dla instytucji kultury. Publikacja jest rodzajem instrukcji dla bibliotek, muzeów i archiwów, które zaczynają  wdrażać przepisy ustawy. We wstępie czytamy:

[…] Nie znajdziecie w niej oczywiście odpowiedzi na wszystkie pytania. Przygoda byłaby wtedy przecież mniej ekscytująca. A mówiąc poważnie — konia z rzędem temu, kto jest w stanie rozwiać wszystkie wątpliwości prawne dotyczące reuse. Instrukcja Natalii Mileszyk daje natomiast bibliotekom, archiwom i muzeom podstawowe narzędzie ułatwiające samodzielne przedzieranie się przez gąszcz przepisów i wypracowywanie standardów udostępniania danych bez obaw o zarzut naruszenia prawa.

Pobierz w PDF