plen

Rusza Pracownia Otwierania Kultury

Centrum Cyfrowe rusza z nowym projektem – Pracownią Otwierania Kultury, w ramach której instytucje digitalizujące zasoby kultury mogą wypracować efektywne sposoby na ich wykorzystanie i szerokie dzielenie się nimi z potencjalnymi odbiorcami. 

Dzięki wspólnej pracy przedstawicieli instytucji kultury, badaczy społecznych, projektantów, programistów i użytkowników w Pracowni zostaną opracowane i wdrożone narzędzia internetowe oraz aplikacje wspierające wykorzystanie zdigitalizowanych zasobów instytucji kultury.

Do 28 kwietnia instytucje kultury, które posiadają zdigitalizowane zasoby, mogą zgłosić się do konkursu. Cztery wyłonione instytucje dołączą do Partnera tej edycji – Muzeum Historii Polski. Cztery zespoły będą pracować nad czterema prototypami rozwiązań udostępniających cyfrowe zasoby ich instytucji. Następnie, na drodze otwartego konkursu, z czterech prototypów wyłonione zostaną dwa rozwiązania, które w kolejnym roku zostaną stworzone i wdrożone w instytucji.

Pracowania Otwartej Kultury jest odpowiedzią na realny problem słabej cyrkulacji zdigitalizowanych zasobów kultury i ograniczonego docierania instytucji do potencjalnych użytkowników takich treści. Pracowania Otwartej Kultury stawia sobie za cel wypracowanie rozwiązań budujących aktywne zaangażowanie grup użytkowników, bazujące na zrozumieniu ich potrzeb, nawyków i motywacji oraz wpisujące się w misję i zadania publicznych instytucji kultury.

Dołącz do Pracowni i zgłoś swoją instytucję kultury. Więcej informacji na stronie projektu.