plen

Naprawmy razem prawo autorskie dla edukacji!

Właśnie wystartowała międzynarodowa kampania RIGHT COPYRIGHT, której celem jest naprawa prawa autorskiego dla edukacji tak, aby wszyscy nauczyciele w całej Europie mieli swobodę i takie same prawo do korzystania z istniejących zasobów w nauczaniu. Kampanię przygotowało Centrum Cyfrowe w ramach Stowarzyszenia Communia.

Cel jest jasny: naprawa prawa autorskiego dla edukacji. Okazją do tego jest trwająca właśnie w Brukseli reforma europejskiego prawa autorskiego. Komisja Europejska przygotowała projekt zmian w prawie autorskim, który trafił do Parlamentu Europejskiego – to pierwsza tak kompleksowa inicjatywa  dotycząca prawa autorskiego od ponad dekady. Niestety nie wszystkie zaproponowane zmiany są  naszym zdaniem dobre dla rozwoju edukacji. Teraz jest moment, kiedy możemy wyrazić naszą opinię i sprawić, by niekorzystne dla edukacji propozycje zostały poprawione.

 

Aby włączyć się w kampanię wystarczy wejść na stronę RIGHT COPYRIGHTpodpisać petycję. Jej tekst został przygotowany w kilku językach, także polskim. Wszyscy edukatorzy, nauczyciele, pedagodzy i osoby, którym bliski jest temat edukacji może podpisać petycję. Kampania potrwa do połowy maja, następnie jej wyniki zostaną przedstawione w Parlamencie Europejskim.

Włącz się w kampanię RIGHT COPYRIGHT i podpisz petycję tutaj.

Kampania jest częścią projektu „Reforma Prawa Autorskiego dla Edukacji” stowarzyszenia COMMUNIA,  które opowiada się za polityką powiększania domeny publicznej, rozszerzania dostępu do nauki i sztuki oraz swobodnego z nich korzystania