plen

MNiSW pracuje nad otwartym dostępem do publikacji naukowych

Na stronie Ministerstwa pojawiła się informacja dotycząca otwartego dostępu do publikacji naukowych.

4371000486_37759cc1c0_oMinisterstwo przyjmuje rekomendacje i zalecenia zawarte w dokumencie Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce i udostępnia również załączniki, m. in. wzór instytucjonalnej polityki otwartości i Poradnik – Otwarta Nauka.
W pracach nad opracowaniem wzoru polityki brali udział członkowie KOED: Lidia Stępińska-Ustasiak i Michał Starczewski z ICM UW.

Pierwszym krokiem w kierunku określenia zasad otwartego dostępu powinno być przyjęcie przez każdą jednostkę naukową i uczelnię własnej instytucjonalnej polityki otwartego dostępu. W celu wsparcia działań związanych z otwartym dostępem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępnia na swoich stronach internetowych materiały i publikacje dotyczące OD, w tym również przykładowy wzór instytucjonalnej polityki otwartego dostępu, który może być wykorzystany i dostosowany do własnych potrzeb przez jednostki naukowe i uczelnie.