plen

Tydzień Otwartej Nauki 2015

Zbliża się tegoroczny Tydzień Otwartej Nauki – Open Access Week (OAW). To już 8 już edycja! Tydzień będzie obchodzony na całym świecie w dniach 19-25 października. W tym roku OAW zachęca do współpracy w nauce, co organizatorzy wyrazili w temacie przewodnim obchodów „Open for Collaboration”. Można już zgłaszać polskie wydarzenia do koordynatora.

OAW_2014

Idea otwartości bardzo ściśle łączy się ze wszystkimi formami współpracy, jakie mogą wpłynąć na wzrost potencjału nauki. Tegoroczny temat ma zaakcentować, że otwarty dostęp do treści naukowych tworzy nowe drogi do współpracy, między naukowcami, którzy udostępniają wyniki swoich badań, a wszystkimi potencjalnymi współpracownikami w nauce, biznesie czy organizacjach pozarządowych. Otwierając zasoby nauki, trzeba rozmawiać i współpracować nie tylko z naukowcami, wydawcami, ale i decydentami, instytucjami finansującymi, studentami, a także z przedsiębiorcami, ponieważ dla każdej z tych grup otwartość nauki oraz dostęp do wiedzy naukowej są ważne i mogą zmienić środowisko ich pracy. Bez współpracy nie byłoby otwartości i odwrotnie.

Tydzień Otwartej Nauki to dobra okazja dla wszystkich tych grup do podjęcia działań na rzecz wzajemnego zbliżenia stanowisk, przedyskutowania najlepszych rozwiązań, wypromowania własnych inicjatyw na rzecz otwartości w nauce, nawiązania nowych form kontaktów, poszukiwania partnerów do współpracy czy uzupełnienia wiedzy na temat otwartego dostępu.

Tydzień Otwartej Nauki w Polsce

Koalicja Otwartej Edukacji (KOED), która w tym roku koordynuje obchody Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce oraz Stowarzyszenie EBIB po raz kolejny zachęcają wszystkie instytucje w Polsce, nie tylko naukowe, do organizowania wydarzeń promujących jak najszerszą otwartość w nauce.
KOED zachęca uczelnie, biblioteki, instytuty badawcze, jednostki naukowe i inne instytucje, a także osoby indywidualne zainteresowanie promowaniem otwartości w nauce do organizacji działań w ramach Tygodnia. Mogą to być wydarzenia, stacjonarne lub online, wykłady, wywiady, nagrania, webinary, sesje posterowe, konkursy lub inne formy atrakcyjne dla wybranej grupy odbiorców. Przykłady można znaleźć na stronie oficjalnej Tygodnia Otwartej Nauki, gdzie zgłaszane są działania z całego świata inspirujące innych do podejmowania nowych.

Zgłoś wydarzenie

Można już nadsyłać do KOED informacje o zaplanowanych polskich wydarzeniach. Wszystkie zgłoszone inicjatywy będą promowane w serwisie informacyjnym Uwolnij Naukę! oraz na głównej stronie międzynarodowego OAW. Informacje te zostaną również opracowane przez KOED i przekazane do serwisów informacyjnych i mediów poświęconych sprawom nauki w Polsce.
Członkowie KOED przygotują także plakaty i ulotki promujące wydarzenie, które będzie można pobrać online i wykorzystać do promocji otwartości w swojej instytucji.

Materiały promocyjne

Materiały graficzne udostępniane są na licencji CC BY 4.0 (autor: Beata Gamrowska) na platformie Dropbox – można je pobrać z tego adresu: https://www.dropbox.com/sh/db35snkz4ljyijv/AADOxCeMQ3ga4TA2uuMJFJvka?lst. Są tam pliki pdf do druku oraz jpg do użytku internetowego.

Kontakty: Bożena Bednarek-Michalska UMK bozena@umk.pl oraz Lidia Stępińska-Ustasiak, ICM UW – lstep@icm.edu.pl.