plen

Otwarte modele komunikacji naukowej w uczelni – konferencja

24 kwietnia warto wybrać się do Wrocławia na ważną konferencję Otwarte modele komunikacji naukowej w uczelni akademickiej organizowaną przez Dolnośląską Szkołę Wyższą (wstęp wolny). Celem konferencji jest dyskusja nad budowaniem polityki otwartości w uczelni akademickiej. Dyskusji będzie towarzyszyć prezentacja korzyści, jakie dostrzegają autorzy udostępniający swoje prace w sposób otwarty oraz jakie wynikają z analiz liczby odwiedzin i cytowań publikacji. Zostanie również omówiona rola repozytorium uczelnianego jako narzędzia upowszechniania dorobku naukowego.

W dyskusji niezbędna jest wiedza o aktualnej polityce naukowej na różnych poziomach (lokalnym, krajowym i międzynarodowym). Zostaną przedstawione dokumenty świadczące o włączeniu otwartych modeli publikowania jako sposobu upowszechniania rezultatów projektów badawczych finansowanych ze środków publicznych.

Rejestracja i szczegółowy program na stronie konferencji.