plen

Otwarty dostęp Petera Subera w polskim przekładzie

Peter_Suber_otwartoscW ramach przygotowań do obchodów międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki, ICM UW udostępniło w serwisie PON tłumaczenie książki Petera Subera, jednej z kluczowych postaci ruchu Open Access. „Otwarty dostęp” wprowadza czytelnika w najważniejsze zagadnienia związane z otwartym dostępem do treści naukowych.

Polski przekład, opatrzony dedykowaną przedmową autora, został przygotowany przez zespół Centrum Otwartej Nauki ICM UW. W przedmowie od autora Peter Suber zawarł przesłanie do polskich naukowców, że:

Możecie mieć poczucie, że nie dysponujecie siłą potrzebną do zmiany polityki dotyczącej otwartego dostępu na poziomie uczelni, bibliotek, towarzystw naukowych, wydawnictw, instytucji finansujących czy rządów. Możecie jednak zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, za każdym razem, gdy usłyszycie o nieporozumieniu dotyczącym otwartego dostępu, starajcie się je korygować. […] Po drugie, swoje własne prace możecie umieszczać w otwartym dostępie za pośrednictwem otwartych czasopism i repozytoriów. […] Postępując w ten sposób, bezpośrednio przyczynicie się do nadania impetu światowemu ruchowi na rzecz otwartego dostępu. Krok po kroku będziecie zmieniać praktyki i oczekiwania, a skutki tych zmian będą się kumulować.

Aby utrzymać aktualność analiz i materiałów źródłowych i jednocześnie uniknąć kolejnych wydań publikacji, Peter Suber uruchomił stronę poświęconą tej publikacji gdzie można znaleźć najbardziej aktualne świadectwa wspierające wnioski zawarte w tej książce.

Książkę można pobrać ze strony http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje, gdzie dostępna jest w formatach PDF, EPUB i MOBI. Tekst publikacji dostępny jest na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 Polska.