plen

Domena Publiczna źródłem inspiracji – konkurs

Serwis szukamy.org, działający przy Medialab Gdańsk, organizuje konkurs, który w założeniu ma promować twórcze wykorzystanie zasobów Domeny publicznej. W konkursie „Domena Publiczna – źródło inspiracji” można zgłaszać teksty w dowolnej formie literackiej zainspirowane utworem pochodzącym z zasobów domeny publicznej. Może to być autorski komentarz do wycinka z gazety lub wyszukanego zdjęcia, wypracowanie lub wiersz zainspirowany przedwojennymi doniesieniami prasy, zdjęciem, grafiką lub innym utworem znajdującym się w domenie publicznej.
Najciekawsze prace zostaną opublikowane w serwisie www.szukamy.org i nagrodzone zestawami „Wyszukanych” pamiątek z Gdańska. Prace można nadsyłać do 19  marca 2014 roku. Wyniki ogłosimy 31. marca 2014 roku.
Szczegóły i regulamin na http://szukamy.org/konkurs_inspiracje/.