plen

Konferencja „Opening Science to Meet Future Challenges”

Konferencja_CEON11 marca w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja Opening Science to Meet Future Challenges. Celem konferencji jest rozpoczęcie debaty na temat otwartości w nauce w obszarze infrastruktury, zmian społecznych, ekonomii i kwestii prawnych. Debata w rezultacie ma umożliwić  wypracowanie wspólnego rozumienia otwartych modeli komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy oraz sposobów na ich realizację.

Udział w konferencji w roli prelegentów potwierdzili: prof. Nicholas Canny, przewodniczący grupy roboczej zajmującej się otwartym dostępem w ramach European Research Council, prof. Stevan Harnad, Canada Research Chair in Cognitive Science, Université du Québec à Montréal oraz Cameron Neylon, Advocacy Director Public Library of Open Science.

Propozycje referatów można przesyłać do 7 lutego na adres: conference@ceon.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Honorowy patronat nad konferencją objęła prof. Lena Kolarskiej-Bobińskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Wiesław Banyś, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Otwartej Nauki, działające w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji na stronie konferencji.