plen

Wymiary wiedzy w nowych technologiach – konferencja

W dniach 18-19 kwietnia w sali konferencyjnej Państwomiasto przy ul. Andersa 29 w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa Wymiary wiedzy w nowych technologiach. Konferencja ma charakter otwarty i jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych tym, co dzieje się na przecięciu wiedzy i nowoczesnych technologii.

Podczas konferencji zostaną zgłębione zróżnicowane aspekty związane z wiedzą w nowych technologiach, m.in.:  rola nowoczesnych technologii w pracy badacza; sposoby upowszechniania informacji i kształtowania wiedzy za pośrednictwem nowoczesnych technologii – publikowanie, hierarchizacja, udostępnianie, cenzura; interfejsy wiedzy – aplikacje umożliwiające dostęp do informacji, ich architektura, ideologia i wiele innych.

Organizatorami konferencji są: CyberLaw – Koło Badań nad Internetem i nowoczesnymi technologiami, Wydział Artes Liberales UW, Instytut Kultury Polskiej UW oraz Centrum Cyfrowe.

Program dostępny na stronie: http://wymiarywiedzy.pl/informacje/