plen

Szkolenie otwartościowe w Warszawie

Koalicja Otwartej Edukacji zaprasza pracowników instytucji edukacyjnych, urzędników oraz dziennikarzy edukacyjnych na szkolenie na temat wolnej kultury, prawa autorskiego i wolnego licencjonowania. Poszukujemy osób, które chcą szerzyć i wdrażać w projektach oraz  instytucjach wiedzę o wolnych i otwartych zasobach edukacyjnych, naukowych i kultury. Oferujemy 3-dniowe kompleksowe szkolenie oraz stałe wsparcie po jego zakończeniu, które jest niezbędne, by idee otwartości wpisały się w struktury instytucji odpowiedzialnych za kształt polityki edukacyjnej w Polsce.

Program szkoleń obejmie wykłady wprowadzające w ideę otwartości i intensywne sesje warsztatowe z zakresu prawa autorskiego i wolnych licencji, otwartej kultury, otwartych zasobów edukacyjnych w Internecie oraz nowych technologii.

Czas i miejsce szkolenia: 29 września – 1 października 2011 roku
Warszawa, Fundacja Nowoczesna Polska, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125.

Rekrutacja trwa do 5 września została przedłużona do 9 września. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://tinyurl.com/3hybs7q. Informacja o przyjęciu na szkolenie i szczegółowe informacje zostaną  przesłane uczestnikom po zakończeniu rekrutacji.

Na szkolenie obowiązuje opłata rejestracyjna w wysokości:

  • 100 zł pełna taryfa
  • 50 zł dla osób spoza Warszawy

Opłata obejmuje obiad (czwartek-sobota) oraz materiały szkoleniowe. Koszty dojazdu i noclegu uczestnicy pokrywają samodzielnie.
Istnieje również możliwość przyznania stypendium. Osoby zainteresowane prosimy o wpisanie uzasadnienia w formularzu zgłoszeniowym.

Zapraszamy!


Zdjęcie na stronie głównej: opensourceway CC BY-SA