plen

Creative Commons i Domena Publiczna w polskich bibliotekach cyfrowych

Na blogu Zespołu Bibliotek Cyfrowych pojawił się ciekawy wpis przedstawiający jak wygląda opisywanie zasobów z Domeny publicznej i udostępnionych na otwartych zasadach w katalogach polskich bibliotek cyfrowych, których bazy współtworzą serwis Federacji Bibliotek Cyfrowych.

Ze statystyk wygenerowanych dla prawie pół miliona obiektów cyfrowych dostępnych w FBC w dniu 16 lutego 2011 r. wynika, że do 89% obiektów cyfrowych nie zostały dodane wprost zasady ich wykorzystywania. Określony został jedynie rodzaj dostępu – bez ograniczeń. Okazuje się, że biblioteki w miejsce zasad wykorzystania obiektów, podają nazwy instytucji udostępniającej obiekt. A to z kolei kieruje interpretację zasad w stronę  „prawa są zastrzeżone i należą do podanej instytucji”.

Z analizy statystyk wynika, że statusem Domeny publicznej zostało oznaczone tylko 10% obiektów. Bibliotekami cyfrowymi, które najczęściej publikują oznaczone w ten sposób obiekty są Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (ok. 32 tys.) Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (ok. 16 tys.), Bałtycka Biblioteka Cyfrowa (ok. 2  tys.). Natomiast obiekty dostępne na różnych licencjach Creative Commons to jedynie 0.1% wszystkich obiektów dostępnych poprzez FBC.

Statystyki były możliwe do wygenerowania dzięki wprowadzeniu do FBC mechanizmu automatycznego określania na jakiej licencji udostępniany jest dany obiekt cyfrowy. Nowe rekomendacje Europeany, z którą Federacja współpracuje podczas rozwijania serwisu, jasno określają sposoby oznaczania licencji w przekazywanych do Europeany metadanych.

Więcej o analizie sposobu oznaczania obiektów cyfrowych w FBC na blogu Zespołu Bibliotek Cyfrowych. Polecamy także przeczytanie 2. części analizy.