plen

Trzy nowe instytucje w Koalicji

Mamy przyjemność poinformować, że Koalicja Otwartej Edukacji rośnie w siłę. W dniu 30 grudnia 2010 zaraz po obchodach Dnia Domeny Publicznej 2011 odbyło się spotkanie KOEDu, podczas którego Koalicja jednogłośnie przyjęła trzy nowe organizacje:

Akademia Górniczo-Hutnicza, jedna z największych uczelni technicznych w Polsce, już od ponad roku współpracuje z Koalicją przy okazji projektu Open AGH – instytucjonalnego repozytorium otwartych materiałów edukacyjnych opracowywanych przez pracowników i studentów AGH, uruchomionego w styczniu 2010 roku. Wcześniej AGH ma na koncie indywidualnie podejmowane inicjatywy, mające na celu otwieranie zasobów, np. udostępnianie przez Centrum e-Learningu kursów e-learningowychpublikacji o mediach społecznościowych na licencji CC BY-SA-NC czy udostępnianie kursów przygotowawczych dla przyszłych studentów w ramach tzw. Roku Zerowego AGH.

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania działa od 2007 roku. Powstała w celu popularyzacji idei wolnego i otwartego oprogramowania oraz z konieczności zintegrowania rozproszonych inicjatyw o podobnym charakterze podejmowanych w Polsce. Ma na koncie takie projekty jak Wolne i Otwarte Oprogramowanie w Szkole, Prawidłowe i transparentne przetargi publiczne it. FWiOO jest inicjatorem cyklu spotkań Interoperacyjność społeczności wioo!, akcji OOXML poznaj fakty oraz wspiera akcję Uwolnij Laptopa. Fundacja wdrożyła WiOO w kilku instytucjach.

Collegium Artium powstało pod koniec 2008 roku jako niezależny, pozarządowy instytut naukowy o statusie fundacji. Jest sygnatariuszem „Paktu dla Wiedzy” oraz członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP). CA poprzez realizowane projekty naukowe wspiera otwartość w dziedzinie historii i sztuki. Wśród projektów znajdują się m.in.: tworzenie otwartych repozytoriów wiedzy (ART-Dok Polska); opracowywanie dziejów myśli o sztuce oraz historiografii XIX i XX wieku (Józef Kremer, Vojeslav Molè); dokumentowanie dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny („Teka Lubelska”).

Przystąpienie nowych członków umocniło pozycję KOED-u na polu nauki, wolnego oprogramowania oraz historii sztuki (dotychczas nie reprezentowanych w KOED), pozwoli na dotarcie z ideą otwartości do nowych grup odbiorców.