plen

Open Data Day 2010 w Polsce

4 grudnia 2010 r. odbędzie się międzynarodowy Open Data Day. Tego dnia programiści (i nie tylko) w miastach na całym świecie spotkają się, by tworzyć aplikacje wykorzystujące otwarte dane publiczne. W ten sposób starają się skłonić lokalne, regionalne i państwowe władze do wdrażania polityki otwartości.

W ramach tej inicjatywy Centrum Cyfrowe organizuje spotkania w Warszawie Krakowie. Spotkania będą miały formułę hackfestu – sprintu informatycznego.

Temat otwartych danych i danych publicznych jest coraz częściej podejmowany na całym świecie, także w Polsce. Wykorzystuje się je, by tworzyć aplikacje takie, jak CrimespottingRepresent MeMoja Polis, czy Jakdojade.

W ramach polskiego sprintu zostanie podjęta próba stworzenia następujących narzędzi:
  • “Scraper BIPów” – serwis agregujący aktualne wiadomości z BIPów, tak by były widoczne w jednym miejscu, na bieżąco i czytelnie (Warszawa)
  • Aplikację do wizualizacji danych GUS – punktem startu będzie niewielkie narzędzie przygotowane przez Krzysztofa Trzewiczka i Marcina Korzekwę na konferencję Kultura 2.0 2010 (Kraków)
  • Narzędzie, które na poziomie gminy wykorzystywałoby dostępne informacje aby w sposób bardziej przejrzysty pokazywać działań władzy gminy (Warszawa, Kraków)
  • Czwarty projekt jest nie-informatyczny: w ramach tak zwanego “book sprint” chcemy stworzyć materiały edukacyjne na temat otwartych danych (Warszawa)

W sprincie mogą uczestniczyć wszyscy, którzy interesują się tematem otwartych danych – programiści, designerzy, statystycy, aktywiści, blogerzy, entuzjaści i społecznicy.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie hackatonu.