plen

Wolne licencje rozwiązaniem dla NGO

W portalu NGO.pl ukazał się obszerny wywiad z Jarosławem Liszycem na temat zalet stosowania wolnych licencji w działaniu organizacji pożytku publicznego. Przyczynkiem do wywiadu było przyjęcie Rekomendacji dotyczącacej reguł otwartości publikacji dla organizacji pozarządowych przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych.

Na pytanie Marty Chowaniec, redaktorki portalu NGO.pl, czemu rekomendacja wolnych licencji dla organizacji trzeciego sektora jest sensowa, Jarosław Lipszyc wymienia kilka czynników, które jednocześnie diagnozują problemy, jakie organizacje te napotykają podczas swojej działalności:

  • organizacje trzeciego sektora nie korzystają ze swoich dokonań i doświadczeń, przez co w projektach bardzo często powielają swoją pracę,
  • efekty pracy projektowej nie są udostępniane w otwarty sposób, co powoduje, że ich wykorzystanie bardzo często prowadzi do łamania prawa autorskiego,
  • zamykanie efektów pracy to działanie niezgodne z misją statutową (dzielenie się wiedzą, szerzenie wiedzy, edukacja).

W wywiadzie określono zadania jakie stoją przed organizacjami NGO, które zdecydują się wdrożyć i praktykować wolne licencje. Jarosław Lipszyc zwraca uwagę szczególnie na potrzebę szkolenia pracowników trzeciego sektora z zakresu prawa autorskiego, aby ich świadomość korzystania i współtworzenia zasobów Internetu na wolnych/otwartych zasadach była większa.

Pełny tekst wywiadu znajduje się na stronach portalu NGO.pl.

—-
Opracowano na podstawie tekstu wywiadu autorstwa Marty Chowaniec opublikowanego w portalu NGO.pl 15.07.2010.