plen

W ramach Koalicji Otwartej Edukacji (KOED) z zainteresowaniem zapoznaliśmy się z przedstawionym 8 marca przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na posiedzeniu Komisji Sejmowej ds. Unii Europejskiej projektem stanowiska rządu RP na temat projektu dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej omawiała ten projekt na posiedzeniu 9 marca. Projekt stanowiska rządu RP spotkał się z naszym szczególnym zainteresowaniem również dlatego, że wzięto […]

Read More

29 lipca odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, podczas którego dyskutowano m.in. o zmianach w dozwolonym użytku edukacyjnym i naszej petycji jaką wysłaliśmy najpierw do sejmowej Komisji Kultury, a następnie do Senatu. Przedstawicielem Koalicji na posiedzeniu był Alek Tarkowski. Niestety pomimo naszych starań o rozszerzenie dozwolonego użytku edukacyjnego dla instytucji edukacyjnych takich, jak biblioteki, muzea, archiwa i organizacje pozarządowe, Komisja Kultury i Środków Przekazu nie przyjęła […]

Read More

4 listopada 2015 roku odbędzie się czwarta edycja Międzynarodowej Konferencji CopyCamp. Gościem specjalnym konferencji będzie Lev Manovich, teoretyk i krytyk nowych mediów, artysta sztuk wizualnych, profesor na City University w Nowym Jorku i założyciel Software Studies Initiative, autor znanej na całym świecie książki Język nowych mediów. Międzynarodowa konferencja CopyCamp jest pierwszym cyklicznym wydarzeniem w Europie Środkowo-Wschodniej, które podejmuje wielowątkową, zrównoważoną i nieskrępowaną […]

Read More

Międzynarodowa Konferencja CopyCamp na stałe wpisała się już w październikowy kalendarz wydarzeń. Tegoroczna edycja potrwa aż dwa dni i odbędzie się 6-7 listopada w warszawskim kinie Praha. Gościem specjalnym konferencji będzie Cory Doctorow, kanadyjski dziennikarz, pisarz, bloger – współredaktora serwisu Boing Boing oraz Birgitta Jónsdóttir, islandzka poetka i posłanka do parlamentu, gdzie zajmuje się kwestiami związanymi z wolnością informacji, wolnością słowa i prawami człowieka.

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji zabrała głos w publicznych konsultacjach Komisji Europejskiej na temat reformy prawa autorskiego, które zakończyły się 5 marca 2014 roku. W swoim stanowisku  opowiedzieliśmy się za daleko posuniętymi zmianami – skróceniem okresu ochrony prawnoautorskiej praw majątkowych z lat 70 do – w pierwszym etapie – lat 50, wynikających ze zobowiązań konwencji berneńskiej, poszerzeniem i doprecyzowaniem zasad dozwolonego użytku osobistego i edukacyjnego, dążeniem do stanu, w którym każde niekomercyjne, edukacyjne […]

Read More

Komisja Europejska przedłużyła o miesiąc termin publicznych konsultacji poświęconych regulacjom prawa autorskiego. Opinie i odpowiedzi na pytania można przesyłać do 5 marca. Celem  konsultacji jest zbadanie konieczności reformy unijnych przepisów w zakresie prawa autorskiego. Wziąć udział w konsultacjach i wysłać własne opinie może każdy.

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji przedstawiła swoją opinię na temat sankcji karnych za przekraczanie przepisów prawa autorskiego, który został poruszony podczas spotkania w MKiDN na Forum Prawa Autorskiego. Stanowisko zostało wysłane do resortu kultury 31 stycznia 2014 r. W stanowisku przede wszystkim zwracamy uwagę na istnienie szarej strefy wokół egzekwowania zapisów prawa autorskiego.  Szara strefa istnieje nie tylko dlatego, że przepisy prawa autorskiego oddziałują na wiele pozornie neutralnych czynności, takich jak prowadzenie bloga […]

Read More

17 stycznia Koalicja Otwartej Edukacji wysłała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego swoje stanowisko dotyczące reformy prawa autorskiego. Resort kultury jest odpowiedzialny za przygotowanie stanowiska polskiego rządu w odpowiedzi na ogłoszone 5 grudnia 2013 roku przez Komisję Europejską konsultacje społeczne w ramach prowadzonego przez nią przeglądu europejskich norm prawa autorskiego. W tym celu MKiDN w połowie grudnia rozpoczął własne konsultacje społeczne, których wyniki posłużą do przygotowania tego stanowiska. Wyniki […]

Read More

Zbliża się początek roku szkolnego, a z nim pierwsze informacje o szkoleniach. Centrum Cyfrowe Projekt: Polska zaprasza na kolejne szkolenia na temat prawa autorskiego, wolnego licencjonowania i udostępniania zasobów w Sieci. Szkolenia są skierowane do pracowników, wolontariuszy i aktywistów z sektora pozarządowego oraz instytucji publicznych. którzy chcą szerzyć i wdrażać tzw. otwarte rozwiązania w swoich projektach i instytucjach.

Read More

W ramach Biblioteki CeON  ukazała się publikacja autorstwa dr. Krzysztofa Siewicza “Wolne oprogramowanie w instytucjach publicznych. Kwestie prawne”. Publikacja ma na celu przybliżenie instytucjom publicznym decyzji jakie muszą podjąć podczas planowania udostępniania własnych produktów jako wolne oprogramowanie.

Read More