plen

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konferencji Kultura otwarta na edukację, która odbędzie się 27 czerwca. Celem konferencji jest przedstawienie dorobku instytucji kultury, które są zainteresowane propagowaniem swoich zasobów na rzecz szkół i innych instytucji edukacyjnych. Konferencja jest skierowana do pracowników agend rządowych odpowiedzialnych za edukację, nauczycieli konsultantów, dyrektorów, edukatorów, przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń edukacyjnych.

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji jak co roku zaprasza do udziału w trzydniowym szkoleniu dotyczącym najważniejszych zagadnień związanych z otwartością w edukacji, nauce i kulturze. Zapraszamy  nauczycieli, edukatorów, pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Tym razem szkolenie odbędzie się w Białymstoku w dniach 10-12 lipca.  Program szkolenia obejmie wykłady i warsztaty z zakresu m.in. najważniejszych zagadnień prawa autorskiego i wolnych licencji, otwartej edukacji i otwartego dostępu do publikacji naukowych, wolnego i otwartego […]

Read More

Nożyczki, taśma klejąca, kartka z flipchartu, markery. Do tego kreatywne pomysły, połączenie doświadczenia z nowo nabytą wiedzą, refleksja nad twórczością oraz 30-stopniowy upał :-) To przepis na świetny plakat  Daj wolność kulturze, który został opracowany podczas warsztatów w ramach tegorocznego szkolenia animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury, które odbyło się w Krakowie na początku lipca.

Read More

Jeśli otwartość jest nie tylko Twoją cechą charakteru, ale chcesz także inspirować ludzi i pomagać innym, wierzysz, że dostęp do kultury, nauki i edukacji jest podstawowym czynnikiem rozwoju naszego kraju, to już dziś zgłoś się na szkolenie animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury. W tym roku spotykamy się w Krakowie. Zapraszamy szczególnie osoby, które lubią szkolić, interesują się otwartością – nauczycieli, którzy wykorzystują nowoczesne technologie w pracy z uczniami, bibliotekarzy, […]

Read More

Zaprojektowaliśmy plakat ilustrujący otwartość w kulturze, nauce, edukacji, instytucjach publicznych oraz organizacjach pozarządowych. Przy każdym z obszarów znajdziecie przykład projektu, inicjatywy lub opis działania oraz przy niektórych dane pokazujące wzrostową tendencję otwartościową. Na podsumowanie kilka słów wyjaśnienia czym jest otwartość dla wszystkich, dla naukowców, nauczycieli, uczniów i studentów, dla instytucji oraz jakie ma znaczenie dla kraju. Kosmicznie fajny poster dostępny w  PDF, […]

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji zaprasza pracowników instytucji edukacyjnych, urzędników oraz dziennikarzy edukacyjnych na szkolenie na temat wolnej kultury, prawa autorskiego i wolnego licencjonowania. Poszukujemy osób, które chcą szerzyć i wdrażać w projektach oraz  instytucjach wiedzę o wolnych i otwartych zasobach edukacyjnych, naukowych i kultury. Oferujemy 3-dniowe kompleksowe szkolenie oraz stałe wsparcie po jego zakończeniu, które jest niezbędne, by idee otwartości wpisały się w struktury instytucji odpowiedzialnych za kształt polityki edukacyjnej […]

Read More

Zamieszczamy scenariusz zajęć dotyczących otwartości w sieci dla dzieci w wieku 12-15 lat, który Fundacja Nowoczesna Polska realizowała w ramach „Wolnych okładek” Akademii Orange. Scenariusz opracowała Kasia Sawko. Może komuś z Was się przyda :-) Scenariusz w ODT i PDF na licencji CC BY-SA.

Read More

18 maja premier rządu, Donald Tusk, podczas spotkania z internautami obiecał, że: to, co powstaje za publiczne pieniądze, jest własnością publiczną, a więc także tych, którzy chcą z tego korzystać w sposób wybrany przez siebie. Deklaracja premiera w sprawie dostępu do publicznych zasobów jest absolutnym przełomem. Wyznacza kierunek polityczny w sprawach kluczowych dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Vagla na swoim blogu w jednej z relacji napisał, że premier mógł wybrać […]

Read More

Jeśli otwartość jest nie tylko Twoją cechą charakteru, ale chcesz także inspirować ludzi i pomagać innym, wierzysz, że kultura, nauka i edukacja są podstawowymi czynnikami rozwoju naszego kraju, to… Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) zaprasza aktywnych działaczy nauki, kultury, edukacji, sektora pozarządowego na szkolenie dla przyszłych animatorów. Poszukujemy osób, które chcą szerzyć i wdrażać w projektach oraz organizacjach wiedzę o wolnych i otwartych zasobach edukacyjnych, naukowych i kultury. Oferujemy […]

Read More

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN organizuje konferencję „Idea otwarcia zasobów wiedzy a własność intelektualna”. Celem spotkania jest debata o otwartości nauki,  w szczególności problemami związanymi z realizacją idei otwarcia i udostępnienia w Internecie zasobów wiedzy edukacyjnej i naukowej, w wymiarze globalnym i krajowym.

Read More