plen

Wybrane artykuły, książki, rozprawy naukowe, raporty i ekspertyzy doktorantów oraz pracowników Dolnośląskiej Szkoły Wyższej będą udostępnione za pośrednictwem serwisu internetowego. Uczelnia uruchomiła repozytorium instytucjonalne (oPUB), którego celem jest promocja, upowszechnianie i przechowywanie utworów naukowych i dydaktycznych w formie elektronicznej. 

Read More

Pomocnik Prawny Platformy Otwartej Nauki to kolejna propozycja od ICM UW na obchody Tygodnia Otwartej Nauki. Pomocnik to interaktywne narzędzie, które pozwala uzyskać rekomendacje dotyczące prawnych aspektów wdrażania otwartego dostępu.   Pomocnik jest adresowany do autorów, wydawców, jednostek naukowych oraz instytucji finansujących badania. Zawiera wskazówki i porady prawne pomagające usuwać ograniczenia prawne stojące na drodze do udostępniania publikacji naukowych w sposób otwarty dla wszystkich 4 powyższych […]

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji w pełni popiera “Plan wdrożenia otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce” opublikowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako dokument wyjściowy do dyskusji nad wdrożeniem polityki otwartości względem treści naukowych w Polsce.  Plan przedstawia niezbędny, a dotychczas niezrealizowany element reformy systemu nauki w Polsce. W 2010 roku opublikowaliśmy “Rekomendacje otwartości dla świata nauki”, postulując otwarty dostęp do wyników badań finansowanych ze środków publicznych, w których sygnowaliśmy […]

Read More

Open Access – możesz zrobić to lepiej niż chomik to nowa kampania rozpoczęta przez Bibliotekę Otwartej Nauki i Centrum Cyfrowe. Kampania jest skierowana do studentów i jej celem jest zachęcenie studentów by pomagali wykładowcom w otwieraniu swojego dorobku naukowego. Open Access (Otwarty Dostęp) to szybko zdobywająca poparcie idea, która zakłada powszechny oraz darmowy dostęp do publikacji naukowych, zwłaszcza tych finansowanych z funduszy publicznych.

Read More

25 lutego  w Warszawie odbędzie się NetWtorek poświęcony tematowi Open Access. W technologiczno-społecznym kontekście Open Access, czyli „otwarty dostęp”, oznacza wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych. O otwieraniu polskich zasobów edukacyjnych, o otwartych repozytoriach i nowych modelach komunikacji naukowej porozmawiamy z Katarzyną Rybicką i Kubą Daneckim z Centrum Cyfrowego. Start, tradycyjnie, o 18:30. Serdecznie zapraszamy! Kiedy: […]

Read More

W Warszawie trwa XVII Festiwal Nauki. W ramach festiwalu 25 września odbędzie się wykład  o otwartości w nauce i edukacji oraz aspektach prawnych związanych z otwartym dostępem. Podczas wykładu pracownicy Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, którzy na co dzień zajmują się tą tematyką w ramach Centrum Otwartej Nauki CeON opowiedzą, jak korzystać z otwartości w nauce.

Read More

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Prezydium Polskiej Akademii Nauk w dniu 5 lipca 2013 r. wydało bardzo ważne stanowisko w sprawie zasad otwartego dostępu do treści publikacji naukowych i edukacyjnych.

Read More

13 czerwca w siedzibie Centrum Cyfrowego odbędzie się seminarium i warsztat dla naukowców i redakcji czasopism humanistycznych. Spotkanie jest organizowane przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska i projekt BazHum prowadzony przez Muzeum Historii Polski. Seminarium będzie poświęcone zagadnieniom licencjonowania prac naukowych w celu zapewnienia im jak największej widoczności w sieci.

Read More

Centrum Otwartej Nauki zaprasza do lektury nowej publikacji dr. Krzysztofa Siewicza, poświęconą prawnym aspektom wdrażania otwartego dostępu do publikacji naukowych. Publikacja przedstawia konkretne propozycje rozwiązań prawnych wdrażania otwartego dostępu na gruncie obowiązującego prawa. Tekst został przygotowany z myślą o praktycznym wykorzystaniu w środowisku naukowym. W pierwszej części książki znajdziemy ogólne zagadnienia dotyczące otwartego dostępu i otwartego mandatu, zakresu swobód użytkowników, wolnych licencji, prawnej ochrony […]

Read More

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika rozpoczyna publikację nowego kwartalnika w formie Open Access na temat problemów oraz trendów prawa ICT w kontekście ekonomii, informatyki i bezpieczeństwa. Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych – ICT Law Review będzie platformą dyskusji  zarówno dla naukowców jak i praktyków. Artykuły w czasopiśmie będą publikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa.

Read More