plen

Centrum Cyfrowe rozpoczyna nowy projekt: „Reforma prawa autorskiego dla edukacji” w ramach którego powstanie raport diagnozujący problemy związane z prawem autorskim, na jakie w swojej działalności natrafiają nauczyciele i instytucje edukacyjne oraz przygotować propozycje, które umożliwią swobodne działanie szkołom, nauczycielom i uczniom w środowisku cyfrowym.

Read More

W najbliższy wtorek 11 października spotykamy się na kolejnym NetWtorku poświęconym nowym technologiom i nowym mediom w służbie edukacji. Jeśli chcecie dowiedzieć się jak wykorzystywać m.in. gry, fotografie czy Internetowe zasoby wiedzy oparte na strukturze wiki w procesie efektywnego przyswajania wiedzy, a także jak uczyć się samemu (samej) w sieci – przyjdźcie koniecznie.

Read More

Narodowy Instytut Audiowizualny w dniach 27-29 października organizuje kolejną konferencję z cyklu KULTURA 2.0: ŚWIADOMI MEDIÓW. Tym razem tematem przewodnim jest edukacja medialna. Celem NInA jest stworzenie przestrzeni do debaty na temat idei edukacji medialnej – jej zadań i wyzwań, które stawia przed nią współczesny świat. Będzie to możliwe dzięki  zróżnicowanej grupie odbiorców – artystów, socjologów, animatorów kultury, nauczycieli, osób wdrażających innowacyjne […]

Read More

Najbliższa niedziela i poniedziałek w Warszawie upłynie pod znakiem edukacji. W dniach 5-6 czerwca odbędzie się pierwszy Kongres Edukacji Polskiej. Kluczowym punktem program jest przedstawienie „Raportu o stanie edukacji. Społeczeństwo w drodze do wiedzy” opracowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych. Raport jest pierwszym tak kompleksowym zestawieniem wyników badań polskiej edukacji, który zbiera wyniki badań, polskich i międzynarodowych, nad stanem polskiej edukacji przeprowadzonych w ciągu ostatnich 10- 20 lat. Wśród […]

Read More

W portalu Edunews ukazały się teksty niektórych prelegentów z seminarium Edukacja przyszłości – uczeń, nauczyciel, szkoła 2030 organizowanego przez Instytut Obywatelski i Collegium Civitas. Otwarta edukacja, edukacja przyszłości Jarosława Lipszyca Tendencje, fantazje i scenariusze prof. Tomasza Szkudlarka Edukacja, trendy, futuryzm Marcina Polaka Dla osób preferujących odbiór wizualny, dostępne są nagrania z wystąpień: http://www.vimeo.com/12708537

Read More

16 czerwca Instytut Obywatelski oraz Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas zapraszają na seminarium Edukacja przyszłości – uczeń, nauczyciel, szkoła 2030. W trakcie seminarium pod dyskusję uczestników oraz ekspertów poddana zostanie edukacja przyszłości w Polsce. Jakiej szkoły będziemy potrzebowali w 2030 roku. W spotkaniu wezmą udział eksperci reprezentujący środowiska i instytucje zainteresowane tym tematem. W drugim panelu zaproszeni przedstawiciele administracji publicznej odniosą się do tych zagadnień pod kątem […]

Read More

Rektor AGH, prof. Antoni Tajduś, zwrócił się w oficjalnym liście do pracowników AGH z prośbą o otwieranie i dzielenie się opracowanymi materiałami edukacyjnymi ze światem akademickim w ramach serwisu otwartych zasobów edukacyjnych Open AGH. W liście czytamy „[…] Open AGH jest pierwszą tego typu otwartą platformą edukacyjną stworzoną przez uczelnię wyższą w Polsce. Z jednej strony pozwala nam to piastować miano polskiego lidera e-learningu, z drugiej nakłada obowiązek nieustanego […]

Read More

Długo oczekiwany National Broadband Plan jest już dostępny na stronach amerykańskiej Federal Communication Commision (FCC). W dokumencie znajdują się między innymi zapisy na temat edukacji. Jednym z działań priorytetowych jest promocja i wspieranie edukacji online dzięki wykorzystaniu łączy szerokopasmowych. Podkreślana jest są szczególnie istota badań wpływu szerokopasmowego Internetu na dostęp i aktywny udział w ruchu otwartych zasobów edukacyjnych. W planie, FCC postuluje szereg rekomendacji mających na celu maksymalizację rozwój […]

Read More

Z Kalifornii płyną kolejne pozytywne informacje na temat inicjatywy wolnych podręczników. Tym razem postęp jest znaczący. W oficjalnym komunikacie z 26 stycznia, który ukazał się na stronie biura prasowego gubernatora, możemy przeczytać, że Arnold Schwarzenegger otworzył drugi etap prac nad rozwojem wolnych podręczników. Efektem pierwszego etapu projektu jest 10 podręczników z analizy matematycznej, trygonometrii i chemii. Tym razem Schwarzenegger apeluje o opracowanie podręczników dla uczniów szkół […]

Read More

O rozwoju idei otwartości w edukacji piszemy ostatnio wiele. Nie bez powodu, bo dużo ważnego się dzieje. Przykładem niech będą choćby dwa wydarzenia mijającego tygodnia – rekomendacja Przewodnika po otwartej nauce pracownikom polskich instytucji naukowych przez Departament Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uruchomienie pierwszego w Polsce repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych Open AGH. Diagnoza trendów edukacyjnych na 2010 rok opublikowana w corocznym HORIZON Report, dodatkowo potwierdza, […]

Read More