plen

Stanowisko Koalicji ws Programu Polska Cyfrowa

W odpowiedzi na konsultacje społeczne ogłoszone przez Ministerstwo Infrastruktury i dotyczące Ustawy o konwersji opłat z tytułu udzielenia koncesji operatorom ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz prac Międzyresortowego Zespołu do spraw realizacji Programu „Polska Cyfrowa”, Koalicja publikuje swoje oficjalne stanowisko w tej sprawie z nadzieją, że zostanie ono uwzględnione w dalszych pracach nad kształtem Programu.

Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) zaleca całościowe podejście do kwestii rozwoju cyfryzacji polskich szkół, obejmujące zarówno zadania infrastrukturalne, rozwój sieci i wyposażenia w sprzęt cyfrowy, jak i rozwój zasobów edukacyjnych oraz wspieranie cyfrowych kompetencji uczniów i nauczycieli. Takie podejście jest rekomendowane i przez Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i raporty zespołu „Polska cyfrowa”. W szczególności KOED zaleca przeznaczenie środków na rozwój otwartych zasobów edukacyjnych – powszechnie dostępnych materiałów dydaktycznych zgodnych z podstawą programową, opublikowanych w sieci Internet wraz z prawem do ich nieograniczonego dalszego wykorzystania. KOED i jej eksperci deklarują chęć pomocy w analizach i planowaniu działań wynikających z przyjęcia ustawy o konwersji.

Pełna wersja stanowiska Koalicji do pobrania w formie PDF lub ODT.