plen

Wikimedia poszukuje pracownika

Stowarzyszenie Wikimedia Polska poszukuje kierownika lub kierowniczki biura, aby usprawnić procesy wewnętrzne i uporządkować działanie organizacji. Dzięki tej zakulisowej pracy u podstaw nasi pracownicy i wolontariusze będą mogli jeszcze lepiej wspierać Wikipedię i spokrewnione z nią projekty.  Więcej na stronie Stwowarzyszenia.