plen

KOED pyta o nowy podręcznik dla pierwszoklasistów

logo_ministerstwoMinisterstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało przygotowanie darmowego podręcznika dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. Koalicja Otwartej Edukacji wysłała do Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej zestaw 12 pytań dotyczących planów wdrożenia tego projektu.

 1. Czy planowany podręcznik będzie dostępny na wolnej licencji, zapewniającej każdemu wolność kopiowania, rozpowszechniania, tworzenia edycji i ich rozpowszechniania, także w celach komercyjnych i bez ograniczeń co do formatu (plik cyfrowy lub wydruk)? Czy w oparciu o podręcznik publikowany na takich zasadach Ministerstwo budować będzie jego wersje specjalistyczne, przygotowane np. dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych czy dla nauczycieli jako opracowanie dydaktyczne?
 2. Czy wykorzystana w podręczniku technologia będzie otwarta, tak jak jest to w przypadku podręczników realizowanych w ramach programu Cyfrowa Szkoła? Czy nie będzie zmuszać użytkowników do korzystania z wybranych urządzeń (np. tylko Windowsa czy tylko iPada), nośników i formatów plików (np. tylko .pdf lub .mobi)?
 3. Czy podręcznik dostosowany będzie do potrzeb użytkowników niepełnosprawnych zgodnie z zaleceniami WCAG 2.0?
 4. Jaka będzie relacja między planowanym podręcznikiem a podręcznikami przygotowywanymi w ramach programu Cyfrowa Szkoła? Czy w treści podręcznika zostaną wykorzystane materiały multimedialne i system publikacji już wypracowane w tym programie?
 5. Czy sposób wdrożenia podręcznika będzie umożliwiał szkołom, nauczycielom i rodzicom wybór między jego wersją cyfrową (wymagającą odpowiedniego urządzenia, np. tabletu) a drukowaną? Czy obie wersje będą równie wspierane i uznawane? Czy podręcznik (i poszczególne jego moduły) będzie można swobodnie wydrukować?
 6. Czy Ministerstwo planuje kompleksowe rozwiązanie problemu aktualizacji treści podręcznika tak, aby nie była ona finansowym czy organizacyjnym wyzwaniem dla szkół, nauczycieli i rodziców?
 7. Czy Ministerstwo zakłada, że przygotowywany podręcznik nie będzie jednym, ale raczej pierwszym darmowym i wolnym podręcznikiem, a docelowo zachowana zostanie zasada konkurencyjności oraz wolnego wyboru materiałów edukacyjnych przez nauczycieli i współpracujących z nimi rodziców?
 8. Czy Ministerstwo planuje tworzenie darmowych i wolnych podręczników do kolejnych klas szkoły podstawowej?
 9. Czy twórcy podręcznika zostaną wyłonieni w otwartym konkursie uwzględniającym wszystkie ustawowo uprawnione podmioty?
 10. Czy w ramach planu wdrożenia podręcznika do klasy pierwszej Ministerstwo zaplanowało ewaluację całego projektu? Czy wyniki tej ewaluacji będą dostępne publicznie?
 11. Czy Ministerstwo planuje akcję edukacyjną skierowaną do nauczycieli i uczniów, dotyczącą zasad rozpowszechniania i wykorzystania podręcznika? Czy promocja podręcznika będzie podkreślać fakt jego udostępnienia na wolnej licencji, dającej szerokie prawa użytkownikom?
 12. Czy Ministerstwo planuje wdrożenie całościowej polityki na rzecz Otwartych Zasobów Edukacyjnych w polskim systemie edukacyjnym?

Koalicja Otwartej Edukacji oferuje pełne wsparcie merytoryczne w zakresie kwestii prawnych i technicznych związanych z wykorzystaniem wolnych licencji i otwartych rozwiązań informatycznych przy opracowywaniu podręcznika.