plen

Modernizacja prawa autorskiego – konsultacje społeczne

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło konsultacje społeczne dot. propozycji modernizacji prawa autorskiego przedstawionych przez Komisję Europejską. W założeniu mają one pozwolić na zwiększenie różnorodności kulturowej w Europie i treści legalnie dostępnych w internecie, przy jednoczesnym wprowadzeniu bardziej klarownych przepisów dla wszystkich podmiotów działających online. Propozycje te obejmują również narzędzia wspierające innowacje w placówkach edukacyjnych, ośrodkach badawczych i instytucjach zajmujących się dziedzictwem kulturowym.

Jednak zapisy te są bardzo szkodliwe dla edukacji. Jak możemy przeczytać w komentarzu Centrum Cyfrowego „proponowane przez Komisję rozwiązanie zakłada, że w edukacji online będzie można nieodpłatnie wykorzystywać materiały edukacyjne jak filmy czy e-booki, jeśli dany kraj nie ustanowi stosownych licencji. Skuteczny lobbing może zatem spowodować, że  w praktyce większość rodzajów materiałów objętych będzie licencją – a zatem nauka online będzie drożej kosztowała, bo za licencje zapłacą uczący się.”

Komisja przemilczała także fakt ochrony domeny publicznej przed prywatyzacją, czy ułatwienia instytucjom kultury działalności  w środowisku cyfrowym.

Ministerstwo czeka na opinie społeczne do 14 października. Wszelki potrzebne dokumenty oraz dane do kontaktu znajdują się tutaj.

Organizacje zrzeszone w KOED już pracują nad wspólnym stanowiskiem.