plen

Portal amerykańskiego Departamentu Pracy donosi, że rząd USA 20 stycznia 2011 r. ogłosił konkurs grantowy na tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych z budżetem 2 miliardów USD do wykorzystania w ciągu 4 lat trwania programu. Warunkiem koniecznym jest opublikowanie materiałów opracowanych w ramach grantu na wolnej licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa, co poza samym faktem ogromnego dofinansowania, jest ogromną wartością dodaną programu. Zdaniem Bona […]

Read More

Według ostatnich doniesień w Washington Post oraz serwisu Boing Boing, The Government Printing Office (GPO) oraz the Office of the Federal Register ogłosiły, że rejestry publiczne za okres 1994-2009 zostały udostępnione w sieci w formacie XML. To kolejny ważny krok, jaki Amerykanie stawiają w kierunku umożliwienia obywatelom bezpłatnego dostępu do informacji z sektora publicznego. Od minionego poniedziałku (5 października) z Federalnego Rejestru w formacie XML można korzystać na stronie GPO […]

Read More

Amerykański Senat będzie głosował nad ustawą wprowadzającą finansowanie dla projektów otwartych podręczników. Projekt ustawy został przedstawiony 24 września przez Dick Durbin’a, senatora ze stanu Illinois, zastępcę lidera i prefekta większości w Senacie. Według informacji na oficjalnej stronie senatora, celem nowej ustawy, występującej pod nazwą Open College Textbook Act (Aktu Otwartych Podręczników Akademickich), jest opracowanie konkurencyjnego grantu na finansowanie prac nad otwartymi podręcznikami, które mogą […]

Read More