plen

Redakcja Biuletynu EBIB zaplanowała na październik numer o otwartej nauce i edukacji. Jeśli prowadzicie ciekawe projekty, byliście na ważnej konferencji lub wiecie o takiej, chcecie podzielić się doświadczeniem i refleksją na temat otwartej nauki i edukacji, zgłaszajcie do Redakcji propozycje swoich artykułów tematycznych, raportów z badań, komunikatów etc. Redaktorką prowadząca numer jest Bożena Bednarek-Michalska.

Read More

9 lutego 2011 roku Koalicja Otwartej Edukacji powiększyła się o nowego członka – Stowarzyszenie EBIB. W Koalicji jest kolejną instytucją reprezentującą świat kultury, nauki i Ruch Open Access. Stowarzyszenie powstało w 2010, by kontynuować prace rozpoczęte przez grupę wolontariuszy w 1997 roku. Praca ta polega na budowaniu serwisu informacyjnego dla bibliotekarzy polskich EBIB i prowadzeniu innych działań wspierających to środowisko zawodowe.

Read More