plen

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Prezydium Polskiej Akademii Nauk w dniu 5 lipca 2013 r. wydało bardzo ważne stanowisko w sprawie zasad otwartego dostępu do treści publikacji naukowych i edukacyjnych.

Read More

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego – ICM UW uruchomiło nowe repozytorium Centrum Otwartej Nauki, w którym będą udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły (zarówno niepublikowane i nierecenzowane – preprinty, jak i te, które przeszły proces recenzji i zostały opublikowane – postprinty), książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. To pierwsze w Polsce naukowe repozytorium otwarte dla naukowców ze wszystkich instytucji naukowych i badawczych w Polsce. […]

Read More

Na corocznej konferencji edukacyjnej Online EDUCA Berlin 2010, odbywającej się na początku grudnia, Centrum e-Learningu AGH, prezentowało wyniki ankiety na temat znajomości otwartych licencji, prawa autorskiego i postaw wobec otwartych zasobów edukacyjnych. Twórcy pierwszego uczelnianego repozytorium otwartych materiałów edukacyjnych – Open AGH – po niespełna roku od uruchomienia repozytorium, podjęli próbę zdiagnozowania świadomości i stosunku do OZE wśród pracowników i doktorantów AGH.

Read More

Jak donosi serwis EBIB na świecie otwarte udostępnianie zasobów z domeny publicznej jest już standardem. The Cornell University Library wyeliminowała ze swoich regulaminów wymagania i restrykcje dotyczące reprodukcji starych książek, które już należą do sfery publicznej (public domain) i przekazała 70 000 pozycji do Internet Archive. Podobne działania wykonały w ostatnich miesiącach również wielkie archiwa niemieckie: Deutsche Phototek (250 tys. zdjęć) i Bundesarchiv (100 […]

Read More