plen

Centrum Cyfrowe opublikowało najnowszy raport Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce – uwarunkowania i szanse rozwoju, w którym została przeanalizowana sytuację otwartych zasobów w Polsce Autorzy dołożyli starań, aby uchwycić dynamikę zmian, jakie w związku z pojawianiem się coraz większej liczby otwartych zasobów edukacyjnych przechodzi polska szkoła i opisanie tych zmian w szerokim kontekście. Celem raportu jest zaprezentowanie korzyści płynących z upowszechniania otwartych zasobów edukacyjnych oraz analiza […]

Read More

Pomocnik Prawny Platformy Otwartej Nauki to kolejna propozycja od ICM UW na obchody Tygodnia Otwartej Nauki. Pomocnik to interaktywne narzędzie, które pozwala uzyskać rekomendacje dotyczące prawnych aspektów wdrażania otwartego dostępu.   Pomocnik jest adresowany do autorów, wydawców, jednostek naukowych oraz instytucji finansujących badania. Zawiera wskazówki i porady prawne pomagające usuwać ograniczenia prawne stojące na drodze do udostępniania publikacji naukowych w sposób otwarty dla wszystkich 4 powyższych […]

Read More

Na początku sierpnia na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji została opublikowana informacja o nowym konkursie grantowym na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie korzystania z internetu i rozwój kompetencji cyfrowych”. Koalicja Otwartej Edukacji po analizie dokumentów konkursu, z niepokojem stwierdza, że  nie znalazły się w nich zapisy gwarantujące otwartość zasobów, których powstanie zostanie sfinansowane ze środków konkursowych.

Read More

W ramach Europejskiego Forum Nowych Idei, które odbyło się w dniach 26-28 września 2012 roku w Sopocie zostały opracowane rekomendacje dotyczące otwierania nauki i edukacji. Podczas panelu dyskusyjnego Jak wolny dostęp do wiedzy zmieni świat? przedstawiciele różnych środowisk biznesu, nauki i edukacji dyskutowali nad wpływem wolnego dostępu do wiedzy na rozwój gospodarki, przedsiębiorczości i innowacyjności.

Read More

W 10 rocznicę Budapesztańskiej Inicjatywy Wolnego Dostępu, w której po raz pierwszy zdefiniowano Open Access, Open Society Foundations przygotowało nowe rekomendacje dla wdrażania otwartości dla dobra nauki i naukowców. Nowe wytyczne zostały opracowane przez liderów ruchu Open Access, którzy przez ostatnie 10 lat pracowali nad stworzeniem wszystkim zainteresowanym nieograniczonego, darmowego dostępu do badań naukowych, w dużej mierze finansowanych ze środków publicznych. Dostępne jest już polskie tłumaczenie nowych […]

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji w trosce o jak najefektywniejszy przebieg programu Cyfrowa Szkoła oraz w odpowiedzi na obawy wydawnictw edukacyjnych opracowała Rekomendacje dotyczące komponentu „E-podręczniki” rządowego programu „Cyfrowa szkoła”. Rekomendacje obejmują kwestie prawne, metodyczne, technologiczne, finansowe i organizacyjne.

Read More

Podczas 5-tych warsztatów Communii, które odbyły się 26 i 27 marca 2009 r. w London School of Economics, organizowanych cyklicznie dla organizacji członkowskich, zostały wypracowane rekomendacje dotyczące  dostępność, użytkowanie, przetwarzanie treści i danych sektora publicznego. Na zlecenie Koalicji Otwartej Edukacji zostało przygotowane tłumaczenie 41 rekomendacji, które zamieszamy na blogu do ściągnięcia w formacie ODT. Tłumaczenie dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa.

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji opracowała Rekomendacje dla nauki polskiej dotyczące reguł otwartości. Celem Rekomendacji jest stworzenie jasnych reguł, które umożliwią instytucjom naukowym w pełni wykorzystać nowe możliwości dystrybucji wiedzy w skutecznym realizowaniu statutowych misji. Na poziomie rekomendacji ogólnych autorzy zwracają uwagę na następujące aspekty: Wyniki badań finansowanych ze środków publicznych powinny być publicznie dostępne, gdy tylko jest to możliwe. Należy zapewnić jakość w elektronicznych publikacjach […]

Read More

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z Koalicją Otwartej Edukacji rozpoczyna inicjatywę promującą otwartość – akcję Otwórz się! Jej celem jest promocja standardów działania organizacji pozarządowych w sferze publikacji materiałów edukacyjnych i instruktażowych wypracowanych w ramach realizowanych przez nie projektów. Akcja uzyskała poparcie na szczeblu ministerialnym. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Akcja będzie realizowana […]

Read More

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych przyjęła rekomendację otwartości publikacji dla sektora społecznego. Rekomendacja, przygotowana przez zespół KOED-u, zawiera reguły otwartości, mające pomóc organizacjom pozarządowym w pełni wykorzystać nowe możliwości dystrybucji wiedzy i skutecznie realizować statutowe misje.

Read More