plen

Zapraszamy do lektury nowego numeru Biuletynu EBIB,  którego tematem przewodnim są polskie otwarte projekty. Opisane w Biuletynie projekty są dowodem na to, że coraz to nowe instytucje kultury i nauki podejmują się otwierać swoje zasoby lub informować o nich. W numerze można przeczytać m.in. o tym: czym jest Otwarta Platforma Edukacyjna EBIB i jakie kursy oferuje, jak otwierała się Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, jakie są założenia otwartych […]

Read More

Na początku sierpnia na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji została opublikowana informacja o nowym konkursie grantowym na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie korzystania z internetu i rozwój kompetencji cyfrowych”. Koalicja Otwartej Edukacji po analizie dokumentów konkursu, z niepokojem stwierdza, że  nie znalazły się w nich zapisy gwarantujące otwartość zasobów, których powstanie zostanie sfinansowane ze środków konkursowych.

Read More

9 sierpnia 2012 r. wysłaliśmy do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego list, w którym przedstawiliśmy stanowisko KOED na temat zasad przyjętych w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki, przy finansowaniu działalności upowszechniającej naukę oraz w programie Index Plus. Z wielkim uznaniem przyjęliśmy inicjatywy, których celem jest zwiększenie promocji wyników polskich badań na świecie. Jednakże realizacja NPRH, DUN oraz Index Plus budzi – naszym zdaniem – poważne zastrzeżenia.

Read More

W ramach III Międzynarodowej Konferencji open access, organizowanej przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu, EBIB, KOED i EIFL, zostanie przeprowadzony konkurs na najlepszy pomysł współpracy bibliotekarzy z naukowcami, który przyczyni się do budowania otwartości w nauce czy edukacji na poziomie akademickim.

Read More

Stowarzyszenie Wikimedia Polska po raz szósty organizuje Konferencję Wikimedia Polska 2011. Odbędzie się w dniach 18-20 marca 2011 r. we Wrocławiu. Wydarzenie ma na celu spotkanie i wymianę doświadczeń użytkowników biorących udział w tworzeniu projektów Wikimedia oraz osób związanych z problematyką wolnego oprogramowania, dostępu do wiedzy w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym jak i twórców działających na polu wolnej kultury.

Read More