plen

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Prezydium Polskiej Akademii Nauk w dniu 5 lipca 2013 r. wydało bardzo ważne stanowisko w sprawie zasad otwartego dostępu do treści publikacji naukowych i edukacyjnych.

Read More

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN organizuje konferencję „Idea otwarcia zasobów wiedzy a własność intelektualna”. Celem spotkania jest debata o otwartości nauki,  w szczególności problemami związanymi z realizacją idei otwarcia i udostępnienia w Internecie zasobów wiedzy edukacyjnej i naukowej, w wymiarze globalnym i krajowym.

Read More

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk otwiera nowy kierunek studiów podyplomowych Technologie informatyczne w edukacji i w organizacjach pozarządowych. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich), osób aktywnie korzystających z komputera i z Internetu w swojej pracy edukacyjnej lub społecznej i chcących robić to w szerszym niż dotychczas stopniu. Absolwent studiów będzie w stanie efektywnie wykorzystać Internet do prowadzonej przez siebie działalności edukacyjnej, naukowej, kulturalnej […]

Read More