plen

Centrum Cyfrowe opublikowało najnowszy raport Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce – uwarunkowania i szanse rozwoju, w którym została przeanalizowana sytuację otwartych zasobów w Polsce Autorzy dołożyli starań, aby uchwycić dynamikę zmian, jakie w związku z pojawianiem się coraz większej liczby otwartych zasobów edukacyjnych przechodzi polska szkoła i opisanie tych zmian w szerokim kontekście. Celem raportu jest zaprezentowanie korzyści płynących z upowszechniania otwartych zasobów edukacyjnych oraz analiza […]

Read More

Centrum Cyfrowe zaprasza nauczycieli i nauczycielki do udziału w badaniu na temat materiałów edukacyjnych jakie wykorzystują w codziennej pracy z uczniami. Badanie to jest częścią kampanii Uwolnij podręcznik oraz projektu Równość w edukacji, którego celem jest przekonanie decydentów by na poziomie ustawowym zagwarantowali swobodny dostęp do darmowych podręczników szkolnych i wszystkich innych materiałów edukacyjnych tworzonych ze środków publicznych.

Read More

Otwarte zasoby edukacyjne nie są tak naprawdę otwarte. Nauczyciele nie będą korzystać z otwartych zasobów ponieważ ich adaptacja jest zbyt czasochłonna. Otwarte treści nie są stabilne. Ich wykorzystanie doprowadzi do zapaści rynku wydawnictw edukacyjnych.  Brzmi znajomo? Każdy kto zawodowo zajmuje się otwartością, prowadzi badania, działa na rzecz promocji otwartych zasobów i wdraża politykę otwartości w instytucjach, na pewno spotkał się powyższymi zarzutami i obawami na temat otwartych zasobów. […]

Read More

Fundacja Saylor.org uruchomiła bibliotekę ponad  3000 Otwartych Zasobów Edukacyjnych, 6000  odnośników do artykułów, wideo, podcastów etc, i 124 pełnych e-podręczników. Biblioteka to druga, po e-podręcznikach i kursach akademickich, szkolnych oraz ostatni także dla edukacji zawodowej, inicjatywa Saylor.org uruchomiona z takich rozmachem.

Read More

Z okazji Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Edukacji w serwisie otwartezasoby.pl został opublikowany plakat o tym czym są Otwarte Zasoby i jak działają. Bierzcie, dzielcie się i remiksujcie! Pełna wersja do pobrania w formatach PDF i SVG. Plakat dostępny na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na Tych Samych Warunkach 3.0. Polska

Read More

Fundacja Nowoczesna Polska uruchomiła nowy serwis Edukacja Medialna. Nauczyciele, bibliotekarze, osoby pracujące z młodzieżą, animatorzy kultury znajdą w nim 74 scenariusze zajęć dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ćwiczenia i materiały do prowadzenia zajęć w szkołach, domach kultury i bibliotekach z zakresu edukacji medialnej.

Read More

Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazeta Wyborcza 10 stycznia (czwartek) organizują debatę  E-podręczniki – co nowego w cyfrowych szkołach?, która odbędzie się o godz. 12.00 w redakcji „Gazety Wyborczej” przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie. Spotkanie będzie poświęcone sprawdzeniu, na jakim etapie jest rządowy program Cyfrowa Szkoła. Czy rzeczywiście zmienia  polską szkołę z tradycyjnej w nowoczesną? Jesteśmy ciekawi, jak będą wyglądały cyfrowe podręczniki.  Zastanawiamy się, jak w nowej szkolnej rzeczywistości odnajdują się nauczyciele.

Read More

Przy okazji uruchomienia petycji na rzecz darmowych podręczników i Otwartych Zasobów Edukacyjnych przez Koalicję Otwartej Edukacji, Centrum Cyfrowe we współpracy z Piotrem Chuchlą opracowało infografikę dla zilustrowania tez zawartych w dokumencie. Poszczególne tematyczne grafiki można zobaczyć na stronie petycji, poniżej pełen plakat (do pobrania również jako PDF).

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji przygotowała i udostępniła na stronie http://otwieramy.edu.pl petycję  na rzecz darmowych podręczników i Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Petycja kierowana do Premiera i Rady Ministrów postuluje zmiany w systemie polskiej edukacji w zakresie udostępnienia podręczników szkolnych w internecie oraz wprowadzenia zasady, że wszystkie treści edukacyjne finansowane ze środków publicznych powinny być darmowe i dostępne online do swobodnego wykorzystania.

Read More

22 listopada odbyło się spotkanie przedstawicieli Koalicji Otwartej Edukacji (KOED) z Minister Edukacji Narodowej Krystyną Szumilas, podczas którego omówione zostały działania podejmowane i planowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w celu tworzenia i wspierania Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Pani Minister wyraziła pełne poparcie dla idei otwartości edukacji i zadeklarowała dalsze jej wdrażanie w programach realizowanych przez swój resort. Pierwszym otwartym programem MEN jest „Cyfrowa Szkoła”, zakładający […]

Read More