plen

W związku z trwającymi publicznymi konsultacjami projektu Rozporządzenia w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, Koalicja Otwartej Edukacji, która wielokrotnie była społecznym partnerem MNiSW, przygotowała opinię. Wyrażamy nasze zaniepokojenie z powodu pominięcia wśród kryteriów i parametrów branych pod uwagę w ocenie jednostek, aktywności związanych z otwieraniem zasobów nauki. MNiSW przygotowało w roku 2015 dokument Kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce, powołując się w tym względzie […]

Read More

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjął „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”. Dokument prezentuje założenia polityki otwartego dostępu oraz zalecenia dotyczące wprowadzania otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych przez podmioty finansujące badania (NCN, NCBR, MNiSW), jednostki naukowe, uczelnie i wydawców. Stało się tak zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony, […]

Read More

Do 6 września trwają konsultacje społeczne projektu ,,Kierunków rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce”. Dokument prezentuje politykę dotyczącą otwartego dostępu (open access) oraz zawiera propozycje zaleceń dla MNiSW, instytucji finansujących badania, jednostek naukowych i uczelni w zakresie wdrażania otwartego dostępu. Zespół KOED zajmujący się otwartą nauką brał udział w tworzeniu tego dokumentu i dołożył starań, aby dokument zawierał jak najwięcej punktów […]

Read More

24 kwietnia warto wybrać się do Wrocławia na ważną konferencję Otwarte modele komunikacji naukowej w uczelni akademickiej organizowaną przez Dolnośląską Szkołę Wyższą (wstęp wolny). Celem konferencji jest dyskusja nad budowaniem polityki otwartości w uczelni akademickiej. Dyskusji będzie towarzyszyć prezentacja korzyści, jakie dostrzegają autorzy udostępniający swoje prace w sposób otwarty oraz jakie wynikają z analiz liczby odwiedzin i cytowań publikacji. Zostanie również omówiona rola repozytorium uczelnianego […]

Read More

W ramach przygotowań do obchodów międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki, ICM UW udostępniło w serwisie PON tłumaczenie książki Petera Subera, jednej z kluczowych postaci ruchu Open Access. „Otwarty dostęp” wprowadza czytelnika w najważniejsze zagadnienia związane z otwartym dostępem do treści naukowych. Polski przekład, opatrzony dedykowaną przedmową autora, został przygotowany przez zespół Centrum Otwartej Nauki ICM UW. W przedmowie od autora Peter Suber zawarł przesłanie do polskich naukowców, że: Możecie […]

Read More

„Generation Open” to temat przewodni tegorocznego Tygodnia Otwartej Nauki (Open Access Week), który nawiązuje do zaangażowania studentów z całego świata w propagowanie otwartości w Internecie. W dniach 20-26 października po raz 8 w różnych zakątkach świata odbędzie się szereg imprez, których zadaniem jest promocja otwartego dostępu do nauki i edukacji jako globalnego standardu.

Read More

Na portalu Uwolnij Naukę rozpoczęliśmy akcję informacyjną na temat wymogu otwartego publikowania wprowadzonego do europejskiego programu finansowania badań Horizon 2020. Wymóg dotyczy upowszechniania wyników badań w Internecie (research publications) oraz pilotaż związany z upowszechnianiem surowych danych badawczych.

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji i jej zespół zajmujący się otwartością w nauce przygotowała nowy portal Uwolnij Naukę, który zrzesza autorów i autorki specjalizujące się w działaniach na rzecz otwartej nauki. Portal został podzielony na działy odpowiadające naszym odbiorcom, do których kierujemy przekaz.  Znajdują się więc w nim informacje o: open access,  polityce naukowej, porady dla autorów, bibliotek, uczelni i studentów, cykliczne przeglądy linków o OA oraz inne. W portalu informujemy o akcjach podejmowanych […]

Read More

Do katalogu z publikacjami na temat otwartości należy dodać najnowszą pozycję wydaną przez ICM UW – Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza. Jest kompleksowym opracowaniem stanu otwartości w polskiej nauce. W raporcie autorzy zaprezentowali kontekst instytucjonalny otwartej nauki, aspekty prawne i społeczne, istniejącą infrastrukturę oraz nowe formy otwartej nauki. Rozdziały poświęcone tym zagadnieniom to rzetelna diagnoza kondycji otwierania dostępu do publikacji naukowych przez polskich naukowców i instytucje. Coraz więcej […]

Read More

Open Access – możesz zrobić to lepiej niż chomik to nowa kampania rozpoczęta przez Bibliotekę Otwartej Nauki i Centrum Cyfrowe. Kampania jest skierowana do studentów i jej celem jest zachęcenie studentów by pomagali wykładowcom w otwieraniu swojego dorobku naukowego. Open Access (Otwarty Dostęp) to szybko zdobywająca poparcie idea, która zakłada powszechny oraz darmowy dostęp do publikacji naukowych, zwłaszcza tych finansowanych z funduszy publicznych.

Read More