plen

Open Knowledge Foudation opublikowała w ramach grupy roboczej  Open! Government Data krótki film wyjaśniający czym są otwarte dane rządowe, czemu są potrzebne w społeczeństwie informacyjnym, jakie profity z nich płyną oraz zawierający odwołania do ciekawych przykładów działających serwisów i projektów bazujących na otwartych danych. Polecamy obejrzenie całego filmu (ok. 13 minut) z polskimi napisami. Kilka ważniejszych cytatów: Rufus Pollock: Otwarte Dane Rządowe mogą […]

Read More

Dziś o 3 konferencjach ukierunkowanych na trzy różnie środowiska. Na początek wydarzenie organizowane przez OpenCourseWare Consortium – OCWC Global 2011. W tym roku podczas konferencji Konsorcjum świętuje swoją 10. rocznicę istnienia, co oznacza również, że OER-y to trend rozwijany już od dekady. Konsorcjum skupia głównie szkoły wyższe. Nie zabraknie zatem czasu na refleksję nad rozwojem i kondycją otwartych materiałów edukacyjnych w środowisku akademickim. Jednak tematami przewodnimi będą: wpływ […]

Read More