plen

Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA) ogłosił konsultacje projektu regulaminu nowego programu Dziedzictwo Cyfrowe. Program ma na celu zwiększenie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego i naukowego, a także jego ochronę w formie cyfrowej.
 Przewiduje digitalizację cennych zasobów archiwalnych, bibliotecznych, audiowizualnych, muzealnych oraz zabytków, ich upowszechnianie za pośrednictwem Internetu oraz bezpieczne i długookresowe przechowywanie w postaci cyfrowej. Opracowaliśmy wspólne stanowisko ws projektu regulaminu, które wyraziliśmy w oficjalnym liście do NInA.

Read More

Narodowy Instytut Audiowizualny (NINA) jest operatorem Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA+ uchwalonym przez Radę Ministrów na lata 2011-2015. „Udostępnianie zdigitalizowanego materiału w domenie publicznej” jest jednym z kryteriów oceny wniosków w ramach programu. NINA opublikowała dokument, w którym prezentuje własne rozumienie tego kryterium.

Read More

Narodowy Instytut Audiowizualny w dniach 27-29 października organizuje kolejną konferencję z cyklu KULTURA 2.0: ŚWIADOMI MEDIÓW. Tym razem tematem przewodnim jest edukacja medialna. Celem NInA jest stworzenie przestrzeni do debaty na temat idei edukacji medialnej – jej zadań i wyzwań, które stawia przed nią współczesny świat. Będzie to możliwe dzięki  zróżnicowanej grupie odbiorców – artystów, socjologów, animatorów kultury, nauczycieli, osób wdrażających innowacyjne […]

Read More