plen

Dzięki współpracy z Creative Commons Polska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zawarło w regulaminie konkursu grantowego „Pomoc rozwojowa 2011” warunek udostępnienia wyników projektów objętych prawami autorskimi na licencji CC BY. W Regulaminie konkursu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w punkcie 5.15 czytamy: Wnioskodawcy, którzy otrzymają dofinansowanie projektu będą zobowiązani do udostępnienia wszelkich wyników projektu mających cechy utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, aby […]

Read More