plen

W związku z trwającymi publicznymi konsultacjami projektu Rozporządzenia w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, Koalicja Otwartej Edukacji, która wielokrotnie była społecznym partnerem MNiSW, przygotowała opinię. Wyrażamy nasze zaniepokojenie z powodu pominięcia wśród kryteriów i parametrów branych pod uwagę w ocenie jednostek, aktywności związanych z otwieraniem zasobów nauki. MNiSW przygotowało w roku 2015 dokument Kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce, powołując się w tym względzie […]

Read More

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjął „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”. Dokument prezentuje założenia polityki otwartego dostępu oraz zalecenia dotyczące wprowadzania otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych przez podmioty finansujące badania (NCN, NCBR, MNiSW), jednostki naukowe, uczelnie i wydawców. Stało się tak zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony, […]

Read More

Do 6 września trwają konsultacje społeczne projektu ,,Kierunków rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce”. Dokument prezentuje politykę dotyczącą otwartego dostępu (open access) oraz zawiera propozycje zaleceń dla MNiSW, instytucji finansujących badania, jednostek naukowych i uczelni w zakresie wdrażania otwartego dostępu. Zespół KOED zajmujący się otwartą nauką brał udział w tworzeniu tego dokumentu i dołożył starań, aby dokument zawierał jak najwięcej punktów […]

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji w pełni popiera “Plan wdrożenia otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce” opublikowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako dokument wyjściowy do dyskusji nad wdrożeniem polityki otwartości względem treści naukowych w Polsce.  Plan przedstawia niezbędny, a dotychczas niezrealizowany element reformy systemu nauki w Polsce. W 2010 roku opublikowaliśmy “Rekomendacje otwartości dla świata nauki”, postulując otwarty dostęp do wyników badań finansowanych ze środków publicznych, w których sygnowaliśmy […]

Read More

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konsultacji społecznych założeń do nowelizacji Ustawy o o zasadach finansowania nauki przekazaliśmy Ministerstwu nasze uwagi dotyczące zasad dostępności i otwartości zasobów naukowych. Wdrożenie Otwartego Dostępu (Open Access) jest społecznie ważnym zadaniem, istotnym także z punktu widzenia rekomendacji, jakie Unia Europejska przygotowała w tym roku dla krajów członkowskich (Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie […]

Read More

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka przedstawiła plan resortu nauki na najbliższe 3 lata. Jednym z priorytetów ministerialnych jest otwarty dostęp do wyników badań naukowych finansowanych ze środków publicznych. Pani Minister deklaruje, że ambicja Ministerstwa sięga 60% badań dostępnych w otwarty sposób już w 2015/2016 roku.

Read More

9 sierpnia 2012 r. wysłaliśmy do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego list, w którym przedstawiliśmy stanowisko KOED na temat zasad przyjętych w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki, przy finansowaniu działalności upowszechniającej naukę oraz w programie Index Plus. Z wielkim uznaniem przyjęliśmy inicjatywy, których celem jest zwiększenie promocji wyników polskich badań na świecie. Jednakże realizacja NPRH, DUN oraz Index Plus budzi – naszym zdaniem – poważne zastrzeżenia.

Read More