plen

Do 9 lutego Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadziło konsultacje społeczne darmowego podręcznika dla trzecioklasistów „Nasza szkoła”. Dotychczas ukazały się dwie części pierwszej odsłony podręcznika do edukacji zintegrowanej oraz pierwsza część podręcznika do matematyki. KOED już raz interweniował w sprawie otwartości obu podręczników, zbierając 225 podpisów pod petycją do MEN, w której zwróciliśmy się do Minister o zapewnienie pełnej otwartości rządowego podręcznika i pisząc stanowisko, w którym sygnowaliśmy niepełną realizację […]

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) pragnie odnieść się do przedstawionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu zmian w Ustawie o systemie oświaty, który trafił do konsultacji społecznych 19 lutego 2014 r. W pełni popieramy działania MEN zmierzające do zwiększenia dostępności materiałów edukacyjnych oraz ograniczenia wysokich kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych przez rodziców. Naszym zdaniem maksymalna skuteczność takiej polityki może być zapewniona poprzez ingerencję w dotychczasowe prawnoautorskie uwarunkowania modelu ich dystrybucji.

Read More

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało przygotowanie darmowego podręcznika dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. Koalicja Otwartej Edukacji wysłała do Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej zestaw 12 pytań dotyczących planów wdrożenia tego projektu.

Read More

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało oficjalny poradnik w postaci pytań i odpowiedzi dotyczący praw autorskich w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Jest to zarazem pierwsze stanowisko zalecające stosowanie wolnych licencji Creative Commons do udostępniania rezultatów wypracowanych w projektach PO KL. Poradnik to także zestaw rad, jak najlepiej regulować licencje CC na poziomie umów. To  bardzo ważny dokument z perspektywy dotychczasowych interpretacji regulaminów PO KL przez różne […]

Read More

Wczoraj (1.02.2012) zakończyły się konsultacje społeczne ogłoszone przez MEN 20 stycznia 2012 r. w związku z programem rządowym Cyfrowa Szkoła. Swoje stanowisko przesłaliśmy wczoraj do przedstawicieli rządu odpowiedzialnych za kształt przyszłej Cyfrowej Szkoły: Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik, dyrektorki Departamentu Programów Nauczania i Podręczników w MEN Małgorzaty Szybalskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego, Podsekretarza stanu […]

Read More

Tydzień czasu Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło na konsultacje społeczne rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych  (TIK) „Cyfrowa szkoła”. Program będzie  programem pilotażowym dla wieloletniego programu (2013-2016), który stanowi kompleksowe przedsięwzięcie cyfryzacji szkoły w 4 obszarach: e-nauczyciel, e-zasoby edukacyjne, e-zasoby edukacyjne, e-uczeń. Konsultacje trwają do 27 stycznia 2012 r. Wiadomość z 25 stycznia – MEN przedłużył konsultacje […]

Read More

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) uruchomił Bazę Narzędzi Dydaktycznych. To zbiór zadań do pracy z uczniem, który stanowi wsparcie dla nauczycieli, którzy poszukują ciekawych pomysłów na urozmaicenie lekcji polskiego, historii, matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Mogą zatem być wykorzystane dowolnie przez nauczycieli, poza zastosowaniem komercyjnym. Baza […]

Read More