plen

Wczoraj (1.02.2012) zakończyły się konsultacje społeczne ogłoszone przez MEN 20 stycznia 2012 r. w związku z programem rządowym Cyfrowa Szkoła. Swoje stanowisko przesłaliśmy wczoraj do przedstawicieli rządu odpowiedzialnych za kształt przyszłej Cyfrowej Szkoły: Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik, dyrektorki Departamentu Programów Nauczania i Podręczników w MEN Małgorzaty Szybalskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego, Podsekretarza stanu […]

Read More

Tydzień czasu Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło na konsultacje społeczne rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych  (TIK) „Cyfrowa szkoła”. Program będzie  programem pilotażowym dla wieloletniego programu (2013-2016), który stanowi kompleksowe przedsięwzięcie cyfryzacji szkoły w 4 obszarach: e-nauczyciel, e-zasoby edukacyjne, e-zasoby edukacyjne, e-uczeń. Konsultacje trwają do 27 stycznia 2012 r. Wiadomość z 25 stycznia – MEN przedłużył konsultacje […]

Read More

Publikujemy czwartą powakacyjną prasówkę prawną zawierającą informacje dostępne na stronach internetowych instytucji państwowych, udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie. Prześwietlamy różne źródła i staramy się monitorować wszystkie informacje dotyczące planowanych zmian w oświacie, nauce i administracji publicznej. Przeglądu dokonuje radca prawny p. Beata Matejesiek- Rodriguez.

Read More

Dozwolony użytek to zapis ustawy o prawie autorskim, który budzi chyba najwięcej wątpliwości i pozostawia najwięcej luk interpretacyjnych. Według ustawy prawo autorskie to prawo własności, co oznacza, że możliwość korzystania z cudzego dzieła istnieje wyłącznie za zgodą autora i odpłatnie. Dozwolony użytek daje jednak użytkownikom większą swobodę w korzystaniu z prac innych osób, upoważniając do korzystania z utworu bez zgody autorów.

Read More

W odpowiedzi na zaproszenie MEN-u do społecznych konsultacji projektu nowelizacji rozporządzenia ws podręczników szkolnych, które zakłada wprowadzenie m.in obowiązkowych e-podręczników, Koalicja publikuje swoją opinię. Z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę resortu edukacji dotyczącą wprowadzenia obowiązku publikacji podręczników w formie elektronicznej. Takie rozwiązanie byłoby znaczącym krokiem na drodze do unowocześnienia polskiego systemu edukacji. Nie jest także bez znaczenia, że dystrybucja materiałów w formie elektronicznej jest wielokrotnie tańsza od dystrybucji […]

Read More

Publikujemy trzecią prasówkę prawną zawierającą informacje dostępne na stronach internetowych instytucji państwowych, udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie. Prześwietlamy różne źródła i staramy się monitorować wszystkie informacje dotyczące planowanych zmian w oświacie, nauce i administracji publicznej. Przeglądu dokonuje radca prawny p. Beata Matejesiek- Rodriguez.

Read More

Jutro (17 sierpnia 2011) odbędzie się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, która zgodnie z obietnicą Premiera Donalda Tuska ma gwarantować zasadę, że “to, co powstaje za publiczne pieniądze jest własnością publiczną, a więc także tych, którzy chcą z tego korzystać w sposób wybrany przez siebie“. Nowelizacja z mocnym opóźnieniem wdraża zalecenia dyrektywy unijnej o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Read More