plen

11–12 października 2013 r. w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki odbędzie się konferencja openGLAM 2013 – Otwarte zasoby kultury. Jest to  pierwsza w Polsce konferencja na temat idei open GLAM – nowego sposobu myślenia o misji instytucji kultury i sposobach korzystania z jej zasobów. Do 31 sierpnia można nadsyłać propozycje sesji, warsztatów i wystąpień. Rejestracja już otwarta.

Read More

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konferencji Kultura otwarta na edukację, która odbędzie się 27 czerwca. Celem konferencji jest przedstawienie dorobku instytucji kultury, które są zainteresowane propagowaniem swoich zasobów na rzecz szkół i innych instytucji edukacyjnych. Konferencja jest skierowana do pracowników agend rządowych odpowiedzialnych za edukację, nauczycieli konsultantów, dyrektorów, edukatorów, przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń edukacyjnych.

Read More

Instytut Kultury Miejskiej z Gdańska dołączył do Koalicji. IKM łączy działalność kulturalną z innymi sferami życia miasta. Sprawy społeczne, przestrzeń publiczna, wizerunek, jakość życia i kultura, to obszary zainteresowania Instytutu. IKM realizuje różnorodne projekty, m.in. związane z nowymi mediami, edukacją dzieci i dorosłych, aktywizacją lokalnych społeczności, międzynarodową wymianą praktyk społeczno-kulturalno-artystycznych, upowszechnianiem sztuki w przestrzeni publicznej czy promocją literatury. Od 2012 Instytut jest organizatorem Obserwatorium Kultury w Gdańsku.

Read More

Nożyczki, taśma klejąca, kartka z flipchartu, markery. Do tego kreatywne pomysły, połączenie doświadczenia z nowo nabytą wiedzą, refleksja nad twórczością oraz 30-stopniowy upał :-) To przepis na świetny plakat  Daj wolność kulturze, który został opracowany podczas warsztatów w ramach tegorocznego szkolenia animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury, które odbyło się w Krakowie na początku lipca.

Read More

Gdańsk 2016 i Creative Commons Polska opracowały przewodnik Otwartość w publicznych instytucjach kultury. Jest to zbiór tekstów poświęconych otwartym modelom prawa autorskiego adresowany bezpośrednio do instytucji kultury.

Read More

Z okazji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Europeana oraz Biblioteka Narodowa organizują konferencję, której celem jest rozpoczęcie debaty nad strategią „European Cultural Commons”, której przedmiotem jest wolna kultura w domenie publicznej jako źródło innowacji. Konferencja ma charakter zamknięty. Udział w obradach jest możliwy tylko za zaproszeniem. 

Read More

Narodowy Instytut Audiowizualny, Filmoteka Narodowa oraz IBM organizuje w dniach 1-3 czerwca w Warszawie konferencję „Cyfrowa Kultura. Mediateka, czyli archiwa mediów”. Konferencja będzie rozpoczęciem cyklu konferencyjnego poświęconego digitalizacji zasobów kultury. Części 1. „Cyfrowa Kultura. Mediateka, czyli archiwa mediów” odbędzie się 1 czerwca. Natomiast 2-3 czerwca zaplanowana jest cz. 2 „Cyfrowa Kultura. Archiwa, Biblioteki, Muzea”.

Read More

Dziś (9.04.2011) obyło się posiedzenie organizacji pozarządowych ws zatwierdzenia tekstu Paktu dla Kultury. Pakt dla Kultury stworzony przez Ruch Obywateli Kultury jest pierwszą w demokratycznej Polsce propozycją umowy społecznej, której przedmiotem jest kultura. Nad tekstem Paktu od jakiegoś czasu toczyły się konsultacje społeczne, które zakończono wczoraj. Wstępne uwagi po dzisiejszym posiedzeniu można już przeczytać na stronie Salonu 24 – Poza rządem. Ostateczna […]

Read More

W ramach programu Kadra Kultury w dniach 8-10 marca 2011 r. obędzie się szkolenie Prawo autorskie i creative commons w instytucjach kultury. Szkolenie skierowanie jest do managerów projektów kulturalnych i pracowników instytucji kultury. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z przepisami prawa autorskiego w kontekście działań instytucji kultury, a także zaprezentowanie zasad udostępniania twórczości na licencji Creative Commons.

Read More

W związku z prezydenturą Polski w UE, jesienią Wrocław stanie się Europejską stolicą kultury. W dniach 8-11 września odbędzie się Europejski Kongres Kultury, a podczas obchodów kilkanaście debat o roli kultury, spotkanie ministrów kultury i najważniejszych urzędników europejskich z przedstawicielami organizacji pozarządowych, wydarzenia artystyczne – spektakle, koncerty, projekcje filmowe, wystawy z obszaru sztuk wizualnych, architektury i designu. Udział w nim mają wziąć m.in. Zygmunt Bauman, Vaclav Havel […]

Read More