plen

E-podręcznik, aby był w pełni otwarty, poza otwartością prawną i technologiczną, musi być również dostępny. Koalicja Otwartej Edukacji w opracowanych rekomendacjach dla Cyfrowej Szkoły oraz stanowiskach podkreślała, że jednym z priorytetów rządowego programu cyfryzacji szkoły powinno być zapewnienie dostępności materiałów edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Oznacza to konieczność spełniania przez podręczniki rekomendacji W3C Web Content Accessibility Guidelines w wersji 2.0. Organizacje członkowskie Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, do których należy […]

Read More

Udostępniamy materiały ze szkolenia Koalicji na temat dostępności materiałów elektronicznych, które odbyło się 3 czerwca w Fundacji Nowoczesna Polska. Szkolenie prowadził Jacek Zadrożny i Piotr Witek z Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego (członka KOED). Raz jeszcze bardzo dziękujemy za świetne szkolenie, ciekawe ćwiczenia otwierające oczy oraz masę zagadnień do przemyślenia i refleksji nad własną praktyką :-) Było to bardzo pouczające dla nas doświadczenie.

Read More

Zgodnie z założeniami Deklaracji Kapsztadzkiej, otwartość nie ogranicza się do kwestii prawnej – to także otwartość techniczna – otwarte formaty, treści dostępne dla osób niepełnosprawnych oraz cyfrowo wykluczonych. Stąd aby w ramach Koalicji publikować zasoby otwarte na każdym z poziomów członkowie Koalicji Otwartej Edukacji będą się edukować. 3 czerwca mamy szkolenie z dostępności zasobów.

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) i Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zapraszają aktywnych działaczy nauki, kultury, edukacji, sektora pozarządowego na szkolenie o Otwartych Zasobach Edukacyjnych. Szkolenie obejmie podstawy prawa autorskiego i wolnego licencjonowania, modeli Open Access i Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się prawnymi i technicznymi aspektami funkcjonowania zasobów edukacyjnych.

Read More

Mamy przyjemność poinformować, że do Koalicji przystępuje nowa organizacja. Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego, która od kilku miesięcy współpracuje i angażuje się w prace Koalicji, została formalnie naszym pełnoprawnym członkiem. KOED jest już szczęśliwą siódemką :-) FIRR jest organizacją pozarządową typu non-profit działającą od połowy 2003 r. w dziedzinach nauki, transferu innowacji, przedsiębiorczości oraz kompleksowego i wielopoziomowego wspierania osób najbardziej dyskryminowanych w społeczeństwie. Celem działania Fundacji jest […]

Read More