plen

Małopolski Instytut Kultury uruchomił Maszynownię. To materiały edukacyjne na temat edukacji medialnej przeznaczone w szczególności dla początkującej kadry kultury. Dosłownie i w przenośni Maszynownia ma na celu zasilanie kadr kultury w wiedzę na temat internetu, wizji obecności instytucji kultury w mediach społecznościowych, mechanizmach prawa autorskiego, konstruowania umów licencyjnych, przygotowywania materiałów dla mediów, etc.

Read More

Zasoby serwisu Edukacja Medialna, prowadzonego przez Fundację Nowoczesna Polska, powiększyły się o nowe materiały dydaktyczne. Są to przede wszystkim zestaw dziewięciu infografik na temat kompetencji medialnych oraz siedem scenariuszy projektów edukacyjnych wykorzystujących pracę grupową przeznaczonych dla szkół ponadgimnazjalnych. Infografiki dotyczą różnych zagadnień – od tłumaczących ogólnie czym są kompetencje medialne do schodzących poziom niżej grafik przedstawiających różne aspekty edukacji medialnej. Do każdej infografiki został przypisany zestaw […]

Read More

W zeszłym tygodniu informowaliśmy o premierze nowego serwisu z zasobami dydaktycznymi – Edukacja Medialna. Dziś informacja bonusowa o konkursie towarzyszącym premierze. Fundacja Nowoczesna Polska zaprasza uczniowie szkół gimnazjalnych do udziału w konkursie MediaLog, który ma na celu zachęcenie młodzieży do rozwijania kompetencji medialnych i informacyjnych oraz podejmowania twórczych działań z wykorzystaniem mediów. Zadaniem konkursowe polega na przygotowaniu pomysłu na reklamę Internetu.

Read More

Fundacja Nowoczesna Polska uruchomiła nowy serwis Edukacja Medialna. Nauczyciele, bibliotekarze, osoby pracujące z młodzieżą, animatorzy kultury znajdą w nim 74 scenariusze zajęć dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ćwiczenia i materiały do prowadzenia zajęć w szkołach, domach kultury i bibliotekach z zakresu edukacji medialnej.

Read More

4-5 października 2012 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Edukacja informacyjna i medialna. Archipelagi wiedzy. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, kładące nacisk na praktyczne aspekty zagadnienia. Konferencja jest adresowana do bibliotekarzy z różnych typów bibliotek, nauczycieli, przedstawicieli instytucji kultur, organizacji pozarządowych, a także wszystkich pasjonatów tematyki.

Read More