plen

Najlepsze historie wykorzystania licencji Creative Commons zostały zebrane i wydane przez Creative Commons w książce The Power of Open. To zbiór przykładów pokazujących pozytywny wpływ Creative Commons na  inicjatywy i projekty podejmowane w różnych dziedzinach – edukacji, nauki, sztuki, produkcji i przez niemal każdego typu instytucje. Power of Open prezentuje wartość otwartych modeli opartych na kulturze współpracy, dzielenia się i remiksu. W książce znajdują się przykłady […]

Read More

Creative Commons Polska będzie współorganizować międzynarodowy zjazd CC, w dniach 16-18 września w Warszawie. Na blogu Creative Commons czytamy, że podczas spotkania głównymi tematem będzie przygotowanie się do opracowania wersji 4.0 dla licencji, warsztaty, forum na temat budowania społeczności CC i adaptacja efektów pracy CC w kluczowych obszarach tj. edukacja, sektor publiczny i dane. Możliwość zgłaszania wydarzeń i wystąpień za zjazd i szczegółowy program jeszcze przed nami. Jest na co […]

Read More

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim organizuje szkolenie dla bibliotekarzy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 10 i 11 maja 2011 r. Szkolenie jest adresowane do bibliotekarzy pracujących w działach udostępniających zbiory biblioteczne i informacje, tworzących materiały metodyczne, informacyjne, szkoleniowe, promocyjne oraz pracowników zarządzający stroną internetową tak, aby w sprawny i efektywny sposób wykorzystywali otwarte zasoby edukacyjne i naukowe w swojej pracy oraz aby byli […]

Read More

Radio Wolne Media to pierwsze polskie radio interaktywne nadające audycje i muzykę na licencjach Creative Commons, którą wolno za darmo publicznie odtwarzać, zgodnie z wolą ich twórców. Radio działa od kwietnia 2009 roku – na dniach będzie obchodziło swoje 2 urodziny.

Read More

Na Peer 2 Peer University planowane jest uruchomienie nowego kursu dla osób, które chcą napisać dobry wniosek o grant na realizację otwartościowych projektów – Getting your CC project funded. Kurs czeka na akceptacje, zostanie otwarty 18 kwietnia i potrawa do 30 czerwca 2011. Podczas kursu uczestnicy krok po kroku będą rozwijać wniosek projektu, który po zakończeniu kursu, będzie gotowy do złożenia i dopracowany na tyle, że uzyskanie grantu […]

Read More

4-6 marca 2011, na Politechnice Łódzkiej, odbędzie się pierwsze w historii spotkanie społeczności polskich edytorów projektu OpenStreetMap. W trakcie spotkania planowane jest założycielskie spotkanie mające powołać do życia Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska. OpenStreetMap (OSM) – to projekt mający na celu stworzenie darmowej, swobodnie dostępnej, edytowalnej przez zarejestrowanych użytkowników mapy całej kuli ziemskiej. Projekt został zainicjowany w 2004 r. przez informatyka pochodzącego z Wielkiej Brytanii, Steve’a Coasta. […]

Read More

W ramach programu Kadra Kultury w dniach 8-10 marca 2011 r. obędzie się szkolenie Prawo autorskie i creative commons w instytucjach kultury. Szkolenie skierowanie jest do managerów projektów kulturalnych i pracowników instytucji kultury. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z przepisami prawa autorskiego w kontekście działań instytucji kultury, a także zaprezentowanie zasad udostępniania twórczości na licencji Creative Commons.

Read More

Z niemałą przyjemnością publikujemy na blogu dwie pozycje dotyczące otwartości opracowane wspólnymi siłami przez ludzi skupiających się wokół Koalicji Otwartej Edukacji. Pierwszą jest nowa wersja Przewodnika po Otwartych Zasobach Edukacyjnych. Powstała w oparciu o Przewodnik opracowany na potrzeby szkolenia metodyków przeprowadzonego przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w marcu 2010 r. Pobierz Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych oprac. Karolina Grodecka, Kamil Śliwowski Drugą pozycją jest […]

Read More

Narodowy Instytut Audiowizualny w dniach 18-20 listopada organizuje konferencję Kultura 2.0 Kultura Odnawialna na temat kierunków rozwoju współczesnej kultury. W programie między innymi sesje o prawie autorskimi i utworach osieroconych oraz cały dzień poświęcony przemianom instytucji kultury (w których otwartość odgrywa dużą rolę). Podczas konferencji będzie można posłuchać wystąpień przedstawicieli instytucji kultury, urzędów, mediów i organizacji pozarządowych z całej Europy w tych pracowników Creative Commons z Holandii […]

Read More

Anatomia wolnych licencji to praktyczna broszura o wolnych licencjach opracowana przez Stowarzyszenia Wikimedia Polska. W przystępny sposób tłumaczy podstawy i ideę wolnego licencjonowania oraz przedstawia zalety wolnych licencji i domeny publicznej. W Anatomii… znaleźć można wskazówki jak prawidłowo oznaczać własne prace, które chcemy opublikować na w pełni otwartych zasadach oraz w jaki sposób zaznaczać, że z takich właśnie prac skorzystaliśmy sami.

Read More