plen

Zespół Platformy Otwartej Nauki, działający w ramach Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, zaprasza do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym udostępniania i wykorzystania danych badawczych przez polskich naukowców. Ankieta przeznaczona jest dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych polskich instytucji akademickich (uczelni, jednostek naukowych PAN oraz instytutów badawczych). Kwestionariusz, którego wypełnienie zajmie ok. 15 minut, do 7 sierpnia 2015 r. dostępny jest pod adresem: http://ankieta2015.icm.edu.pl Opracowanie […]

Read More

W kwietniu w Poznaniu i Lublinie odbędzie się THATCamp czyli otwarte, bezpłatne i nieformalne spotkanie osób zainteresowanych obecnością nowych technologii w naukach humanistycznych i społecznych oraz w działalności instytucji wiedzy i pamięci. Celem THATCampu jest promocja cyfrowej humanistyki i socjologii oraz integracja polskiego środowiska badaczy kultury cyfrowej (uniwersytety, galerie, archiwa, biblioteki, muzea).

Read More

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka przedstawiła plan resortu nauki na najbliższe 3 lata. Jednym z priorytetów ministerialnych jest otwarty dostęp do wyników badań naukowych finansowanych ze środków publicznych. Pani Minister deklaruje, że ambicja Ministerstwa sięga 60% badań dostępnych w otwarty sposób już w 2015/2016 roku.

Read More

Wyniki badań, zrealizowanych za państwowe pieniądze, mają być publikowane w internecie. Rząd pracuje nad odpowiednią ustawą. Projekt założeń do niej może powstać już w połowie marca – poinformował PAP rzecznik resortu nauki Bartosz Loba. Ustawa o dostępności materiałów naukowych w sieci ma być częścią tzw. ofensywy legislacyjnej rządu. Jak poinformowała kancelaria premiera na swojej stronie internetowej, dzięki nowym przepisom „małe i średnie przedsiębiorstwa będą […]

Read More

W ramach projektu Open Educational Quality Initiative (OPAL) został opracowany raport  „Beyond OER: Shifting focus to Open Educational Practices” przedstawiający wyniki badań na temat wykorzystania OERów w szkołach wyższych i instytucjach kształcenia ustawicznego. Spośród wielu ciekawych wyników, na uwagę zasługuje przede wszystkim fakt, że otwarte treści są chętniej  wykorzystywane jeśli ich tworzenie jest wpisane w programy lub strategie instytucjonalne. Formalne uregulowanie zwiększa poziom […]

Read More

W ramach I konkursu na Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce, polskie uczelnie publiczne i prywatne zostały zapytane o stosunek do otwartości w obszarze pracy naukowej i dydaktycznej. Celem badania było poznanie stopnia świadomości istnienia otwartych zasobów edukacyjnych oraz nastawienia do powiększania takich zasobów w sieci. W badaniu wzięło udział 58 uczelni. Wniosek ogólny jest taki, że polskie uczelnie coraz bardziej otwierają się na ideę dzielenia się zasobami edukacyjnymi […]

Read More