plen

Centrum Cyfrowe zaprasza nauczycieli i nauczycielki do udziału w badaniu na temat materiałów edukacyjnych jakie wykorzystują w codziennej pracy z uczniami. Badanie to jest częścią kampanii Uwolnij podręcznik oraz projektu Równość w edukacji, którego celem jest przekonanie decydentów by na poziomie ustawowym zagwarantowali swobodny dostęp do darmowych podręczników szkolnych i wszystkich innych materiałów edukacyjnych tworzonych ze środków publicznych.

Read More

Centrum Cyfrowe zaprasza organizacje pozarządowe z całego kraju do udziału w ankiecie dotyczącej sposobów publikowania w sieci. Celem badania jest oszacowanie rozmiarów i zmapowanie otwarcie dostępnej w sieci wiedzy tworzonej w ramach działalności organizacji trzeciego sektora. Ankieta ma również na celu zbadanie potrzeb i przeszkód związanych z publikowaniem i promowaniem tworzonych przez instytucje i organizacje treści w sieci.

Read More

Na corocznej konferencji edukacyjnej Online EDUCA Berlin 2010, odbywającej się na początku grudnia, Centrum e-Learningu AGH, prezentowało wyniki ankiety na temat znajomości otwartych licencji, prawa autorskiego i postaw wobec otwartych zasobów edukacyjnych. Twórcy pierwszego uczelnianego repozytorium otwartych materiałów edukacyjnych – Open AGH – po niespełna roku od uruchomienia repozytorium, podjęli próbę zdiagnozowania świadomości i stosunku do OZE wśród pracowników i doktorantów AGH.

Read More