plen

Zakończyliśmy rekrutację na szkolenie animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury (10-12 lipca, Białystok). Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które wyraziły chęć udziału w szkoleniach i zostania trenerem KOED-u. Przeanalizowaliśmy wszystkie zgłoszenia i  wybraliśmy 15. osób. Wybór nie był prosty, ponieważ zgłosiło się wiele osób działających w bardzo ciekawych środowiskach. Jednocześnie bardzo cieszy nas fakt, że z roku na roku zainteresowanie szkoleniami na tema otwartej edukacji, nauki […]

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji jak co roku zaprasza do udziału w trzydniowym szkoleniu dotyczącym najważniejszych zagadnień związanych z otwartością w edukacji, nauce i kulturze. Zapraszamy  nauczycieli, edukatorów, pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Tym razem szkolenie odbędzie się w Białymstoku w dniach 10-12 lipca.  Program szkolenia obejmie wykłady i warsztaty z zakresu m.in. najważniejszych zagadnień prawa autorskiego i wolnych licencji, otwartej edukacji i otwartego dostępu do publikacji naukowych, wolnego i otwartego […]

Read More

Zakończyliśmy rekrutację na szkolenie animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które wyraziły chęć udziału w szkoleniach i zostania trenerem KOED-u. Przeanalizowaliśmy wszystkie zgłoszenia i spośród 96. wybraliśmy 15. osób. Wybór nie był prosty, ponieważ zgłosiło się wiele osób działających w bardzo ciekawych środowiskach. Jednocześnie bardzo cieszy nas fakt, że z roku na roku zainteresowanie szkoleniami na tema otwartej edukacji, nauki i kultury stale […]

Read More

Od czwartku jesteśmy w Toruniu na szkoleniu openerów otwartej edukacji, nauki i kultury. Po czwartkowym nieformalnym spotkaniu w studenckim Widelcu, wprowadziliśmy się w nastrój sprzyjający intensywnej pracy twórczej :-) Jesteśmy już po serii prezentacji Pecha Kucha, wykładzie z prawa autorskiego i po pierwszej części sesji projektowej. 15 działaczy z całej Polski uczestniczy właśnie w warsztacie dotyczącym wolnego licencjonowania prowadzonym przez Justynę Hofmokl i Kamila Śliwowskiego. Za chwilę wchodzi Jarosław Lipszyc z sesją […]

Read More

Zakończyliśmy rekrutację na szkolenie animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które wyraziły chęć udziału w szkoleniach i zostania trenerem KOED-u. Przeanalizowaliśmy wszystkie zgłoszenia i spośród 72. wybraliśmy 15. osób.

Read More

Jeśli otwartość jest nie tylko Twoją cechą charakteru, ale chcesz także inspirować ludzi i pomagać innym, wierzysz, że kultura, nauka i edukacja są podstawowymi czynnikami rozwoju naszego kraju, to… Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) zaprasza aktywnych działaczy nauki, kultury, edukacji, sektora pozarządowego na szkolenie dla przyszłych animatorów. Poszukujemy osób, które chcą szerzyć i wdrażać w projektach oraz organizacjach wiedzę o wolnych i otwartych zasobach edukacyjnych, naukowych i kultury. Oferujemy […]

Read More

OTWÓRZ się na KOED! Jeśli otwartość jest nie tylko Twoją cechą charakteru, ale chcesz także inspirować ludzi i pomagać innym, wierzysz, że kultura, nauka i edukacja są podstawowymi czynnikami rozwoju naszego kraju, to… Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) zaprasza aktywnych działaczy nauki, kultury, edukacji, sektora pozarządowego na szkolenie dla przyszłych animatorów otwartej edukacji. Poszukuje osób, które chcą szerzyć   i wdrażać w projektach oraz organizacjach wiedzę o wolnych i otwartych […]

Read More