plen

Open Access

Na stronach EBIB-u od wczoraj można zapoznać się ze szczegółowym programem II Międzynarodowej Konferencji Open Access organizowanej w Toruniu w dniach 14-15 stycznia 2010. O samej konferencji informowaliśmy na blogu w połowie listopada. Przypominamy że ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji zgłoszeń wg. następujących zasad: pierwszeństwo mają uczestnicy, którzy dokonali wstępnej rejestracji i wpłaty; opłata konferencyjna: 300,00 zł. obejmuje koszty organizacyjne, cateringu i materiałów otrzymanych podczas […]

Read More

W dniach 14-15 stycznia 2010 roku w Toruniu spotkają się przedstawiciele świata nauki i edukacji, bibliotek oraz wydawnictw, gdzie podczas II Międzynarodowej Konferencji Open Access wspólnie będą debatować nad kwestiami otwartego publikowania i dostępu do osiągnięć nauki. Celem konferencji jest przekonanie świata nauki polskiej do otwartego modelu komunikacji naukowej open access, który jest najnowocześniejszym i ekonomicznie uzasadnionym modelem stosowanym w wielu instytucjach Europy i świata. Organizatorzy podkreślają, […]

Read More

Pięć wiodących uczelni wyższych amerykańskich podpisało w połowie września Compact for Open-Access Publishig Equity. Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, Massachusetts Institute of Technology oraz University of California (Berkeley) poprzez podpisanie paktu zobowiązały się do rozwinięcia trwałego mechanizmu finansowego wsparcia dla czasopism w otwartym dostępie. Nowy pakt oznacza transformacje. Według nowych zasad to instytucja, której pracownik jest autorem artykułu/sprawozdania z badań, ukazującego […]

Read More

Już w przyszłym tygodniu, 7 października, kolejne wydarzenie związane z ruchem Open Acces, a poprzedzające oficjalne obchody Międzynarodowego Tygodnia OA. Tym razem aktywizują się środowiska bibliotekarskie. Z inicjatywy Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu oraz serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP odbędzie się jednodniowe seminarium poświęcone Otwartym Zasobom Edukacyjnym. Na spotkaniu, obok wyjaśnienia idei Otwartych Zasobów Edukacyjnych (M. Kowalska), zostaną poruszone kwestie roli bibliotek pedagogicznych […]

Read More

Jeszcze przed oficjalnym Tygodniem Open Access (19-23 października) mamy okazję wziąć udział w seminarium „Otwartość w nauce – Open Access i inne modele”. Spotkanie jest organizowane przez Polską Akademię Nauk i Interdyscyplinarne Centrum Modelowania UW 15 października (11:00-16:00) w Pałacu Staszica w Warszawie. Organizatorzy seminarium podkreślają, że otwartość w nauce jest niezbędnym warunkiem budowania zaufania społecznego do nauki i uczonych oraz zdobycia poparcia społecznego dla starań o wzrost jej […]

Read More

W związku z wielkimi zmianami w zakresie publikowania naukowego i promowania idei open access, otwartej kultury oraz edukacji, swobodnego dostępu do wiedzy, jak najszerszej wymiany doświadczeń – międzynarodowe organizacje Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), Students for FreeCulture, Public Library of Science, Open Access Directory i inne organizują Tydzień Open Access w dniach 19-23 października. Członkowie Koalicji Otwartej Edukacji oczywiście przyłączają się […]

Read More

Jak donosi serwis EBIB na świecie otwarte udostępnianie zasobów z domeny publicznej jest już standardem. The Cornell University Library wyeliminowała ze swoich regulaminów wymagania i restrykcje dotyczące reprodukcji starych książek, które już należą do sfery publicznej (public domain) i przekazała 70 000 pozycji do Internet Archive. Podobne działania wykonały w ostatnich miesiącach również wielkie archiwa niemieckie: Deutsche Phototek (250 tys. zdjęć) i Bundesarchiv (100 […]

Read More

5 maja 2009 na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja “Otwarta nauka w Polsce”. Konferencja będzie poświęcona prezentacji projektu „Otwórz książkę” w szerszym kontekście zagadnień związanych z otwartą nauką, takich jak ruch Open Access, ruch Access to Knowledge (A2K), wolny dostęp do danych naukowych, ruch otwartej edukacji czy nowe modele otwartej współpracy naukowej. Konferencja jest organizowana przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania, jedną z instytucji partnerskich KOEDu. […]

Read More