plen

Open Access

Koalicja Otwartej Edukacji w pełni popiera “Plan wdrożenia otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce” opublikowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako dokument wyjściowy do dyskusji nad wdrożeniem polityki otwartości względem treści naukowych w Polsce.  Plan przedstawia niezbędny, a dotychczas niezrealizowany element reformy systemu nauki w Polsce. W 2010 roku opublikowaliśmy “Rekomendacje otwartości dla świata nauki”, postulując otwarty dostęp do wyników badań finansowanych ze środków publicznych, w których sygnowaliśmy […]

Read More

„Generation Open” to temat przewodni tegorocznego Tygodnia Otwartej Nauki (Open Access Week), który nawiązuje do zaangażowania studentów z całego świata w propagowanie otwartości w Internecie. W dniach 20-26 października po raz 8 w różnych zakątkach świata odbędzie się szereg imprez, których zadaniem jest promocja otwartego dostępu do nauki i edukacji jako globalnego standardu.

Read More

Right to Research Coalition ogłosiła konkurs grantowy Generation Open na organizację wydarzeń w ramach tegorocznego Open Access Week (20-26 października 2014 roku). Do konkursu mogą przystąpić studenci i młodzi naukowcy, którzy w ramach Tygodnia chcieliby przeprowadzić akcję/wydarzenie promujące i podnoszące świadomość na temat otwartej nauki. Temat przewodni konkursu to wpływ jaki transformacja w kierunku otwartego modelu publikowania wywiera na studentów i młodych naukowców w zależności od poziomu zaawansowania ich ścieżki rozwoju kariery zawodowej/naukowej. 

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji i jej zespół zajmujący się otwartością w nauce przygotowała nowy portal Uwolnij Naukę, który zrzesza autorów i autorki specjalizujące się w działaniach na rzecz otwartej nauki. Portal został podzielony na działy odpowiadające naszym odbiorcom, do których kierujemy przekaz.  Znajdują się więc w nim informacje o: open access,  polityce naukowej, porady dla autorów, bibliotek, uczelni i studentów, cykliczne przeglądy linków o OA oraz inne. W portalu informujemy o akcjach podejmowanych […]

Read More

Do katalogu z publikacjami na temat otwartości należy dodać najnowszą pozycję wydaną przez ICM UW – Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza. Jest kompleksowym opracowaniem stanu otwartości w polskiej nauce. W raporcie autorzy zaprezentowali kontekst instytucjonalny otwartej nauki, aspekty prawne i społeczne, istniejącą infrastrukturę oraz nowe formy otwartej nauki. Rozdziały poświęcone tym zagadnieniom to rzetelna diagnoza kondycji otwierania dostępu do publikacji naukowych przez polskich naukowców i instytucje. Coraz więcej […]

Read More

Zgodnie z zapowiedziami KE ws. planów na rok 2014, ruszyły konsultacje społeczne nad koncepcją Science 2.0 czyli nowymi trendami w prowadzeniu badań. Zachęcamy polskich naukowców do udziału w konsultacjach. Pojęciem ‚Science 2.0′ określamy trwającą ewolucję w podejściu do badań i sposobu organizacji samej nauki, które są spowodowane technologiami oraz globalizacją społeczności naukowej. Zmiany te mają wpływ na cykl badawczy, od momentu zainicjowania badań do etapu publikacji wyników. Konsultacje mają 3 główne cele: ocena stopnia świadomości […]

Read More

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza to kolejna instytucja kształcenia akademickiego, która dołączyła do Koalicji. UAM to jedna z najlepszych polskich uczelni działająca od lat na rzecz rozwoju otwartej nauki w Polsce. Współtworzy wraz z poznańskim środowiskiem akademickim Wielkopolską Bibliotekę Cyfrową. W 2010 r. UAM uruchomił pierwsze w kraju repozytorium instytucjonalne AMUR bazujące na otwartym oprogramowaniu DSpace. Według światowego rankingu przygotowywanego przez Najwyższą Radę Badań Naukowych w Madrycie — The Ranking Web of World […]

Read More

„Przegląd Historyczny”, jedno z najważniejszych i najstarszych czasopism nauk humanistycznych w Polsce zostało właśnie zdigitalizowane i udostępnione otwarcie w sieci  (open access). Pierwszy jego numer ukazał się w 1905 roku, od tamtej pory ukazało się 330 numerów. W tym roku opublikowano 103. tom “Przeglądu”. Dzięki projektowi BazHum w otwartym trybie można przeczytać niemal 7 tysięcy artykułów z roczników „Przeglądu Historycznego” od 1905 do 2007 . Artykuły dostępne są […]

Read More

Open Access – możesz zrobić to lepiej niż chomik to nowa kampania rozpoczęta przez Bibliotekę Otwartej Nauki i Centrum Cyfrowe. Kampania jest skierowana do studentów i jej celem jest zachęcenie studentów by pomagali wykładowcom w otwieraniu swojego dorobku naukowego. Open Access (Otwarty Dostęp) to szybko zdobywająca poparcie idea, która zakłada powszechny oraz darmowy dostęp do publikacji naukowych, zwłaszcza tych finansowanych z funduszy publicznych.

Read More

24 lutego w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego organizowane jest spotkanie głównie dla studentów na temat otwartej nauki.  Klaudia Grabowska, koordynatorka projektu Biblioteka Otwartej Nauki opowie o korzyściach jakie przynosi studentom Open Access, do czego przydaje się znajomość prawa autorskiego i co dają licencje Creative Commons.

Read More