plen

OZE

Zbliża się początek roku szkolnego, a z nim pierwsze informacje o szkoleniach. Centrum Cyfrowe Projekt: Polska zaprasza na kolejne szkolenia na temat prawa autorskiego, wolnego licencjonowania i udostępniania zasobów w Sieci. Szkolenia są skierowane do pracowników, wolontariuszy i aktywistów z sektora pozarządowego oraz instytucji publicznych. którzy chcą szerzyć i wdrażać tzw. otwarte rozwiązania w swoich projektach i instytucjach.

Read More

Projekt Cyfrowa Szkoła już działa i niebawem poza sprzętem dla szkół będzie dostarczać również otwarte e-podręczniki. Aby pomóc autorom, którzy aktualnie pracują nad stworzeniem e-podręczników, a także  nauczycielom, którzy na ich podstawie będą tworzyć własne zasoby edukacyjne został opracowany przewodnik, pt. Mapa Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Publikacja kładzie nacisk na przystępne wprowadzenie w Otwarte Zasoby Edukacyjne czyli materiały, które można swobodnie wykorzystywać, modyfikować i rozpowszechniać bez żadnych […]

Read More

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konferencji Kultura otwarta na edukację, która odbędzie się 27 czerwca. Celem konferencji jest przedstawienie dorobku instytucji kultury, które są zainteresowane propagowaniem swoich zasobów na rzecz szkół i innych instytucji edukacyjnych. Konferencja jest skierowana do pracowników agend rządowych odpowiedzialnych za edukację, nauczycieli konsultantów, dyrektorów, edukatorów, przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń edukacyjnych.

Read More

Lubelska grupa E-do! działająca w ramach Fundacja Teatrikon rozpoczęła w maju realizację projektu E-do!kacja, którego celem jest kształcenie kadry osób potrafiących pracować z młodzieżą kreatywnymi metodami przy użyciu elementów edukacji pozaformalnej oraz edukacji kulturalnej, promując przy tym proces zdobywania wiedzy i dzielenia się nią. W ramach projektu powstanie 9 scenariuszy zajęć dla licealistów, opierających się na ćwiczeniach praktycznych, grach i zabawach edukacyjnych rozbudzających aktywność […]

Read More

Czy wiecie jak brzmi okaryna, sarangi, kemancze czy terkotka? Brzmi egzotycznie? Wcale nie. To nazwy ludowych instrumentów muzycznych, których dźwięki zostały nagrane w Państwowym Muzeum Etnograficznym oraz udostępnione w ramach projektu Muzeum Dźwięku. Projekt to kompendium wiedzy na temat wybranych instrumentów muzycznych. Poza bankiem brzmienia ponad 20 instrumentów znajdują się ich zdjęcia oraz opisy sposobu lub zwyczaju ich wykorzystywania.

Read More

W maju w Gdańsku i Warszawie pracowników, wolontariuszy i aktywistów z sektora pozarządowego oraz instytucji publicznych będą mieć okazję wziąć udział dwudniowych szkoleniach na temat prawa autorskiego, wolnego licencjonowania i udostępniania zasobów w Sieci organizowanych przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska. 

Read More

Z okazji Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Edukacji w serwisie otwartezasoby.pl został opublikowany plakat o tym czym są Otwarte Zasoby i jak działają. Bierzcie, dzielcie się i remiksujcie! Pełna wersja do pobrania w formatach PDF i SVG. Plakat dostępny na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na Tych Samych Warunkach 3.0. Polska

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji zaprasza do włączenia się w obchody międzynarodowego Tygodnia Otwartej Edukacij (Open Education Week), który jest organizowany z inicjatywy OpenCourseWare Consortium w dniach 11-15 marca 2013. Na całym świecie organizowanych jest szereg ciekawych wydarzeń i akcji mających na celu promowanie otwartej edukacji, podnoszenia świadomości na temat Otwartych Zasobów Edukacyjnych. W ramach Tygodnia można wziać udział w blisko 100 imprezach: wykładach, webinariach, warsztatach, konferencjach. Listę […]

Read More

Fundacja Nowoczesna Polska uruchomiła nowy serwis Edukacja Medialna. Nauczyciele, bibliotekarze, osoby pracujące z młodzieżą, animatorzy kultury znajdą w nim 74 scenariusze zajęć dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ćwiczenia i materiały do prowadzenia zajęć w szkołach, domach kultury i bibliotekach z zakresu edukacji medialnej.

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji z ogromną nadzieją oczekiwała na zapowiadany od 2010 roku projekt ustawy o otwartych zasobach publicznych. Aktualnie Koalicja skupia 19 organizacji zajmujących się udostępnianiem treści edukacyjnych i naukowych na otwartych zasadach, od 4 lat propaguje ideę otwartych zasobów publicznych, które z racji na finansowanie ze środków publicznych, są dostępne z odpowiednimi szerokimi i równymi prawami dla wszystkich obywateli. Zdecydowanie pozytywnie oceniamy krok w kierunku  tworzenia szerokiego uporządkowanego […]

Read More